Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika n. 2 kk.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 8.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Opiskelija
osaa määritellä asuntokauppaa koskevat käsitteet.
kykenee soveltamaan asuntokauppalain säännöksiä sekä uuden että käytetyn asunnon osalta.
kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat vastuut.
tuntee myyjän virhevastuun.
tuntee asuntokaupan asiakirjat.
tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset.
osaa käyttää asunto-osakkeita vakuutena.
osaa laatia asunto-osakekaupan sopimusehtoja.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

Asunto-osakkeen kauppaa koskevat yleiset säännökset
Rakentamisvaiheen kauppa
Varausmaksu, käsiraha ja vakiokorvaus
Uuden asunnon kauppa
Ostajan ja myyjän sekä kiinteistövälittäjän velvollisuudet
Virhesäännökset
Kaupan verotus
Asunto-osakkeet vakuutena
Kaupan asiakirjat
Kauppakirjan laatiminen
Omistuksen rekisteröinti

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.

Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan laatima materiaali

Oheislukemistona voi käyttää esim.
Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja),
Asuntokauppa, Tapio Nevala, Talentum Pro, 2016 (verkkokirja)
Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén,
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019,
Uuden asunnon kauppa, Petri Keskitalo, Edilex 2009,
Käytetyn asunnon kauppa, Petri Keskitalo, Edilex 2017,
Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa, Mia Hoffrén,
Talentum 2015 (verkkokirja)
Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja)

Lainsäädäntö:
Asuntokauppalaki (23.9.1994/843, muutoksineen)
Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen)
Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931)

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita.
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö.
Arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh.044 702 8523

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää