Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:  5 opintopistettä
Paikkamäärä: 28
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Elina Päykkönen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin liikuntaneuvojasta liikunnanohjaajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Fysioterapeutti (AMK) ja Liikunnanohjaaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.9.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Opintojaksolla opiskellaan lasten, työikäisten ja ikääntyneiden kasvun, kehityksen ja oppimisen erityispiirteitä.

Tavoitteet:

• Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
• Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
• Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheet eri ikäkausina.
• Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
• Tiedät yksilön ohjaamisen perusteet.

Sisältö:

• Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
• Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
• Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
• Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
• Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
• Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
• Miten kohtaat toisen ihmisen?
• Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen  ihmisen kanssa?
• Miten ohjaat yksilöä?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisympäristössä jossa verkkotehtäviä.

5 op:nlaajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunninopiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojaksolla opiskelija hyödyntää Learnissa ohjaistettua lähdekirjallisuutta sekä itsenäistä tiedonhakua. 

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää