Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 opintopistettä
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Anne Ulmanen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:  Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 26.3.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida ikääntyvän ihmisen psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten muutosten yhteyden elämän mielekkyyteen.
 • Osaat toivon ja resilienssin merkityksen ikääntyvän ihmisen elämänkulussa.
 • Osaat arvioida surun, menetysten, kriisin ja trauman yhteyttä ikääntyvän ihmisen selviytymiseen.
 • Osaat tyypillisimmät ikääntyvän ihmisen mielenterveyden häiriöt, sairaudet ja niiden hoidon.
 • Osaat ikääntyvän ihmisen arvostavan kohtaamisen.

Sisältö:

 • Miten ikääntyvän ihmisen kokemus elämän mielekkyydestä rakentuu?
 • Miten vahvistetaan toivoa ja resilienssiä ikääntyvän ihmisen elämänkulussa?
 • Miten elämän surut, kriisit ja traumaattiset tilanteet vaikuttavat ikääntyvän ihmisen selviytymiseen?
 • Miten mielialahäiriöt, itsetuhoisuus, sekavuustilat ja muistihäiriöt vaikuttavat ikääntyvän ihmisen elämänhallintaan?
 • Miten voit arvioida ikääntyneen mielenterveyteen liittyviä tekijöitä.
 • Miten kohtaat ikääntyvän ihmisen arvostavasti, yksilöllisesti, voimavaralähtöisesti ja vahvistaen hänen itsemääräämisoikeutensa toteutumista.
 • Miten tunnistat ja otat puheeksi vaikeat asiat ja kykenet samantahtiseen vuorovaikutukseen ikääntyvän ihmisen kanssa.
 • Miten varmistat tarkoituksenmukaisen avun ikääntyvälle ihmiselle.

Toteutus: 

Opiskelu tapahtuu verkossa. Opiskelija voi suorittaa opintojaksoa oman aikataulunsa mukaisesti 2kk aikana.

Opintojakson tehtävät ja tietotestit tulee palauttaa annettuihin aikamääreisiin mennessä. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty suoritus. Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty-asteikolla, eli kaikista tehtävistä/tietotesteistä opiskelijan on saatava hyväksytty, jotta opintojakson saa suoritettua.

 3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali osoitetaan Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Arviointi:

Arviointiperusteet kuvataan Learn-alustalla

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää