Ajankohta: 5.9. – 2.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Leila Pihlaja

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuu kaikkiin Xamkin YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 20.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja esimiehen työhön.
 • Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä.

Sisältö:

 • Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
 • Miten psykologiset tekijät ja vaikuttavat ihmisen toimintaan muuttuvissa työyhteisössä ja organisaatiossa?
 • Mikä merkitys positiivisuudella, vuorovaikutuksellisella johtamistavalla ja kokemuksellisuudella on kompleksisissa organisaatiossa esimiestyön näkökulmasta?
 • Miten voit kehittää esimiestaitojasi ihmisten johtamisessa ja työyhteisön kehittämisessä?

Toteutus:

 • Toteutuksen osat:
  • I johtamisen psykologiasta
  • II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
  • II Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
 • Opiskelu toteutetaan 5 – 7 hengen ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan.
 • Kirjoitat aluksi esittelyn keskustelualueelle ja sovitte ryhmän ensimmäisen TEAMS-tapaamisen ajan.
 • Opiskeltavaiin kokonaisuuksiin I -III liittyy kirjallisuuteen perustuva tehtävä ja sen jalostaminen oppimisryhmässä sekä siitä käytävä verkkokeskustelu Teams -ohjelman välityksellä. Ryhmät sopivat verkkokeskustelun ajan. Keskustelusta tehdään lyhyt kuvaus.
 • Opintojakson aikana kirjoitat reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa essee tehtävää, joka palautetaan opintojakson lopussa verkkotyöpaja-alustalle.
 • Teet verkkotyöpajassa vertaisarvioinnin toisen opiskelijan tehtävästä. Saat siitä myös opettajalta palautteen.

Opintojakson toteutukseen liittyvä työmäärä ja arvioinnin painoarvot ovat
1. opiskeluohjeisiin ja arviointiin tutustuminen, esittäytyminen ja sopimukset 5 %
2. kirjallisuuteen tutustuminen 25 %
3. tehtävät 1–3 ja verkkokeskustelu ryhmässä 30 %
4. reflektiivinen essee, vertaisarviointi 40 %
5. opintojaksopalaute 0 % sisältyy opintojakson suoritukseen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

 • Juha Perttula & Antti Syväniemi (toim.) 2012. Johtamisen psykologia. Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. PS-kustannus: Juva. Ei saatavana e-kirjana (valitut artikkelit)
 • Ville Pietiläinen & Antti Syväjärvi (toim.) 2019. Johtamisen psykologia. PS-kustannus: Juva. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta/painettuja kirjoja saatavissa 4 kpl. (valitut artikkelit)
 • Alexander Haslam, Stephen D. Reicher & Michael J. Platow 2012. Uusi johtamisen psykologia. Gaudeamus: Helsinki. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta, painettua kirjaa 5 kpl.
 • Lämsä Anna-Maija & Päivinen Taru 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki. Saatavana E-kirjana. E-kirjoja 7 kpl, painettuja kirjoja 44 kpl.
 • Makke Leppänen & Ilona Rauhala 2012. Johda Ihmistä – Psykologiaa Johtajille. Talentum. Liettua. Ei rajoituksia yhdenaikaisissa lukijamäärissä https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.223120 /painettuja kirjoja 3 kpl.
 • Oppimisalustalla oleva materiaali ja kirjallisuus.

Arviointi:

Tehtävät I_III ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä. Reflektiivinen essee arvioidaan 1 -5.

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää