Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Tuulia Litmanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Opintojakson suorittamisen jälkeen:

 • ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen ja siihen vaikuttavat tekijät, 
 • tunnet yleisimmät lasten sairaudet sekä
 • tiedät terveyden sekä hyvinvoinnin edistämisen merkityksen osana lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä.

Sisältö:

 • Miten lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys etenevät?
 • Mitkä ovat lasten ja nuorten yleisimmät terveysongelmat?
 • Miten lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia edistetään?

Toteutus:
Opiskelu tapahtuu opiskelijan oman aikataulun mukaisesti huomioiden kuitenkin opintojakson suoritusajan, joka on kaksi kuukautta. Opiskelija suorittaa itsenäisesti oppimistehtävät ja tentit ennen opintojakson päättymistä.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. & Nurmi, J. 2014 (tai uudempi). Ihmisen psykologinen kehitys. 5., uud.p. Jyväskylä: PS-kustannus. 
  • Kirjan (2014) voit lainata e-kirjana tai hankkia sen omasta kirjastostasi.
 • Muut opintojakson Learn-verkko-oppimisalustalla saatavilla olevat opiskelumateriaalit.
   

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää