Ajankohta: 30.10.-24.12.2023, verkkoluennot: 30.10. klo 17-18, 1.11. klo 17-18, 9.11. klo 17-18 ja 13.11.2023 klo 17-18
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Hanna Ukkola
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa restonomi (AMK) -väyläopintoihin matkailu- sekä ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opiskelijalle.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.10.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Tunnistat digimarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja keinot.
 • Ymmärrät eri kanavien ja alustojen merkityksen myynnissä ja markkinoinnissa.
 • Osaat hyödyntää digitaalisia kanavia liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö:

 • Mitä on digitaalinen liiketoiminta ja sen rooli markkinoinnissa?
 • Mitkä ovat keskeisimmät alustat ja markkinointikanavat?
 • Mitä merkitsevät asiakkuudenhallinta (CRM) ja asiakaskokemus (CX) verkossa?
 • Mikä on sosiaalisen median ja sisällön tuotannon merkitys digimarkkinoinnissa?

Toteutus:
Opintojaksolla tehdään neljä oppimistehtävää, joista yksi on pari/ryhmätehtävä ja loput yksilötehtäviä. Opintojaksolla on lisäksi pakollisia keskustelutehtäviä opintojakson teemoihin liittyen. Tehtävät esitellään Learn-alustalla. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opintojakso on jaettu neljän eri toteutuksen alle:

 1. Digimarkkinoinnin alustat ja kanavat
 2. Digimarkkinoinnin tavoitteet ja keinot
 3. Somesisällön tuottaminen
 4. Asiakkuudenhallinta & asiakaskokemus digimarkkinoinnissa

Jokaisesta toteutuksesta löydät aiheeseen liittyvän teoriaosuuden sekä tehtävän. Teemoja tarkennetaan ja syvennetään opintojakson teorialuennoilla sekä itsenäisesti opiskelumateriaaliin tutustumalla. Lisäksi opintojaksolla on asiantuntijavierailijoita/tallennettuja haastatteluita.
 
Opiskelumateriaali:

 • Opintojakson materiaalin löydät opintojakson Learn- alustalta.
 • Opintojaksolla käytetään lisäksi seuraavia kirjoja:
 • Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla
 • Lahtinen, N. ym. 2022. Digimarkkinointi

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää