Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.

Tämä opintojakso tulee tarjolle myös syksyllä 2024. Opintojakson ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 200
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.6.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi osaat motivoivan haastattelun perusperiaatteita ja menetelmiä, kuten:

  • empaattisen, luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentumista
  • korjausrefleksin välttämistä
  • avoimien kysymysten esittämistä
  • heijastavaa kuuntelua
  • asiakkaan muutospuheen esiin saamista
  • asiakkaan muutossuunnitelman ja tavoitteiden tekemistä
  • muutosta vastustavan asiakkaan kohtaamista

Sisältö:
Motivoiva haastattelu on asiakkaan ja ammattilaisen väliseen yhteistyöhön perustuva vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan omaa motivaatiota muutokseen. Keskeistä on asiakkaan omien arvojen, tavoitteiden, voimavarojen ja autonomian kunnioittaminen empaattisella ja asiakkaan muutoskykyä vahvistavalla vuorovaikutustavalla. Motivoivaa haastattelua voi hyödyntää laajalti terveydenhuollon neuvonta- ja ohjaustilanteissa, kuten terveyden edistämisessä, elintapamuutoksissa, pitkäaikaissairauksien hoitoon sitoutumisessa ja riippuvuuksien hoidossa.

Opintojakson sisältönä on motivoivan haastattelun teoriaosuus, perusperiaatteet ja -menetelmät. Koulutuksesta saadaan konkreettisia menetelmiä vuorovaikutustilanteisiin.

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Opintojaksoon sisältyy motivoivan haastattelun harjoittelu ja siihen sisältyvä oppimistehtävä. Oppimistehtävän suorittamisella opiskelija osoittaa, että hän on omaksunut motivoivan haastattelun keskeisiä käsitteitä ja harjoitellut haastattelemista. Opintojakson alustalla on saatavilla manuaali Motivational Interviewing Training New Trainers Manual, johon opiskelija perehtyy soveltuvin osin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kerran kuukaudessa Teams-etäyhteydellä toteutettaviin ohjauskeskusteluihin. 

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 50 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/ Petra Turtiainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää