Ajankohta: 2.5.-13.8.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettajat: Seija Nissinen ja Lea Saari-Kääriäinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnaiset opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 23.4.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Tiedät, mikä on valtion, kuntien ja kansaneläkelaitoksen rooli asiakkaan hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamisessa.
  • Osoitat perehtyneisyytesi sosiaaliturvaetuuksiin.
  • Osaat palveluohjauksen näkökulmasta neuvoa ja ohjata asiakasta erilaisten sosiaaliturvaetuuksien hakemisessa.

Sisältö:

  • Mitä on sosiaaliturvatyö ja palveluohjaus?
  • Mitkä ovat kansaneläkelaitoksen, työvoimahallinnon ja kuntien sosiaalitoimien myöntämät sosiaaliturvaetuudet?
  • Millä perusteilla sosiaaliturvaetuuksia myönnetään eri elämäntilanteissa?
  • Miten ohjaat asiakasta hakemaan hänelle kuuluvia sosiaaliturvaetuuksia?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Learn -oppimisalustalla. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin tekemällä oppimistehtävät opintojakson aukioloaikana. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.
 
Arviointi: 
Osaa käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä, osaa etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä, osaa hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 
Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää