Ajankohta: 2.10.-15.12.2023
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Väyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: Energiantuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet tai vastaavat tiedot.
Opettajat: Hannu Sarvelainen ja Jyri Mulari
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin mm. asentajasta, koneistajasta, levyseppähitsaajasta, putkiasentajasta, prosessinhoitajasta, automaatioasentajasta, sähköasentajasta -> insinööriksi (AMK) energiatekniikka.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), energiatekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.9.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • määrittää yksinkertaisen rakennuksen lämpötehontarpeen sekä vuotuisen lämpöenergiantarpeen
 • kaukolämpöverkon putkistosuunnittelun perusteet
 • mitoittaa kaukolämpöverkkoon tarvittavan lämpökeskuksen tehon ja lämpökeskuksen polttoaineen tarpeen
 • tarkastella vaihtoehtoisien lämmitystapojen kannattavuutta yksittäisissä kiinteistöissä
 • tarkastella lämmöntuotannon taloudellista kannattavuutta.

Sisältö:

 • Miksi rakennuksia pitää lämmittää?
 • Miten lämpöenergiaa siirretään kaukolämpöverkossa?
 • Mihin lämpöenergiaa kuluu lämmöntuotannossa?
 • Millaisilla polttoaineilla tuotetaan lämpöä?
 • Mihin lämpöyrittäjyys perustuu?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa Xamkin Kotkan kampuksella.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointi:
Opiskelija osaa

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää