Ajankohta: 11.9.-30.12.2023 
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet. Huomaathan kuitenkin, että koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Edeltävä osaaminen: Edellytetään Suomi 4 -opintojakson osaamista tai vastaavat taidot.
Opettaja: Xamkin lehtori

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 30.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat toimia vuorovaikutteisesti suomeksi tavanomaisissa arki- ja työelämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Osaat osallistua erilaisiin keskusteluihin, kirjoittaa arkeen ja työhön liittyviä tekstejä sekä käyttää kieltä spontaanistikin.
 • Hallitset erilaisia fraaseja ja rakenteita sekä eri aihepiirien sanastoa taitotasolla B1.1.
 • Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi erilaisia lausetyyppejä ja -rakenteita.
 • Osaat kasvattaa sana- ja fraasivarastoasi sekä kielitietoasi myös itsenäisesti.
 • Tunnet suomalaista kommunikointi- ja työelämäkulttuuria.

Sisältö:

 • Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arki- ja työelämän viestintätilanteissa?
 • Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen opintoja?
 • Miten voit hyödyntää erilaisia vuorovaikutustilanteita oman oppimisesi tukena?
 • Miten hyödynnät kulttuurin ja työelämän tuntemusta viestintätilanteissa?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää reaaliaikaista verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti. Kaikki tehtävät pitää tehdä opintojakson aikana aikataulun mukaan. Opintojakson päätyttyä tehtäviä ei voi palauttaa.

Reaaliaikainen verkko-opetus on tiistaisin 14.30-16 ja keskiviikkoisin 14.30-15.30. Tunteja ei nauhoiteta. Opetus on suomeksi. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learn-oppimisympäristöön koottu materiaali ja muu opettajan jakama materiaali.

Arviointi:
Opintojakson arviointi perustuu tehtäviin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumiseen verkko-opetukseen.

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa:

 • käyttää suomen kielen tason (B1.1) fraaseja ja rakenteita sekä monipuolista sanastoa ja kielitietoa arki- ja työelämäviestinnässään.
 • etsiä tietoa erilaisista tiedonlähteistä.
 • tunnistaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa
 • toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 /Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää