Ajankohta: 16.1.-30.4.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Opiskelijoilta edellytetään Suomi 5 -opintojakson osaamista ja/tai B1.1-tason osaamista.
Opettaja: Xamkin lehtori

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 8.1.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat lukea oman alasi akateemisia tekstejä, esimerkiksi opinnäytetöitä, tutkimuksia tai tieteellisiä artikkeleita.
 • Osaat referoida lukemaasi ja viitata erilaisiin lähdemateriaaleihin oppilaitoksen ohjeiden mukaan.
 • Osaat kirjoittaa raportoivaa tekstiä, esimerkiksi opinnäytetyötä, suomen kielellä. Osaat tuottaa asiatyylistä tekstiä suomen kielellä. Hallitset oman alasi termejä ja tutkivan kirjoittamisen käytänteitä. Tunnet kielenhuollon periaatteita.
 • Osaat esitellä omaa tutkimus- ja kehittämistyötäsi suullisesti.
 • Hallitset kirjoitetun suomen kielen rakenteita ja oman alasi sanastoa taitotasolla B1–B2.
 • Osaat etsiä tukea suomen kielen kirjoittamiseen ja kielenhuoltoon itsenäisesti.
 • Osaat hyödyntää kirjoitusohjelmia työskentelyssäsi.

Sisältö:

 • Millaista sanastoa, tyyliä ja rakenteiden tuntemusta tarvitset akateemisissa viestintätilanteissa?
 • Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää raportoivan tekstin kirjoittamisessa? Miten kirjoitat referoivaa tekstiä ja merkitset lähteet?
 • Miten hyödynnät oman alasi tekstejä opinnoissa tai työelämässä?

Toteutus:

Opintojakso sisältää verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Kaikki tehtävät tulee suorittaa opintojakson aikataulun mukaan. Lisäksi opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista reaaliaikaiseen verkko-opetukseen maanantaisin.

Reaaliaikainen verkko-opetus järjestetään maanantaisin klo 8.15-9.45. Verkkoklinikka-tunneilla saat apua opintojakson tehtäviin. Verkkoklinikat järjestetään joka toinen torstai 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4 ja 20.4. klo 8.15-9.15. Verkko-opetusta ja tunteja ei nauhoiteta. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita (uusin mahdollinen painos). Huomaathan, että opintojaksolle voi osallistua myös ilman kirjaa.
 • Muu opiskelumateriaali ja tehtävät ovat saatavilla Learn-alustalla.

Arviointi:
Aktiivinen osallistuminen, oman kielitaidon kehittäminen ja tehtävät vaikuttavat opintojakson arvosanaan. Huomaathan myös, että opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista reaaliaikaiseen verkko-opetukseen maanantaisin.

Suomi 6 -opintojakso sijoittuu soveltavan osaamisen vaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a–d. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa:
a) käyttää suomen kielen tason B1–B2 rakenteita, monipuolista sanastoa, oman alan termistöä ja kielitietoa
b) etsiä tietoa erilaisista tiedonlähteistä
c) tunnistaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
d) kasvattaa omaa osaamistaan akateemisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää