Ajankohta: 13.3.-21.5.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: ei edellytetä aiempaa osaamista
Opettaja: Tommi Salmela, email: tommi.salmela@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK),liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 28.2.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.
Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Hallitset matemaattisia taitoja, joita voit käyttää tavallisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat soveltaa niitä erityisesti taloudellisessa päätöksenteossa sekä taloudellisten ilmiöiden kuvaamisessa. Osaat ratkaista sijoituksiin, rahoitukseen ja investointeihin liittyviä tehtäviä eri menetelmillä. Osaat hyödyntää taulukkolaskentaa laskemisen ja havainnollistamisen apuna.

Sisältö:
Miten verotuksen sekä liiketoiminnan kannattavuuden tavanomaisimmat tapaukset lasketaan? Miksi ja miten indekseillä kuvataan monien talouselämän asioiden kehittymistä? Miten valuutat vaikuttavat talouden toimijoihin? Mitä ovat korko ja koronkorko, ja kuinka ne lasketaan? Mitä ovat yleisimmät rahoitusinstrumentit ja niihin liittyvät laskentamallit? Miten mitataan investointien kannattavuutta?

Toteutus:
Itsenäinen opiskelu (opettajan ohjaamana) hyödyntäen Learn-alustalla olevia videotaltiointeja ja muuta materiaalia.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Tentit:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelumateriaali:
Learn-alustalla oleva materiaali.
Saaranen-Kolttola-Pösö: Liike-elämän matematiikka, Edita, 2016 tai uudempi.
Funktiolaskin.
Taulukkolaskentaohjelmisto (Excel).

Arviointi:

  • Osaat käyttää ammattikäsitteitä ja erilaisia laskentamenetelmiä ammattialaan liittyvissä käytännön tilanteissa.
  • Osaat etsiä ammattialaan liittyvää tietoa, jota tarvitaan taloudellisessa päätöksenteossa.
  • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä sekä ohjelmistoja.

Tentti, josta saadun pistemäärän perusteella määritetään lopullinen arvosana.

Arviointiasteikko:1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8523 / Leena Parviainen, leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää