Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on n. 2 kk.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista
Opettaja: Anssi Heikkinen

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Suosittelemme tätä opintojaksoa väyläopintoihin: Turvallisuusalan perustutkinto -> Tradenomi (AMK), turvallisuusala.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 1.10.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Tunnistat ja hallitset turvallisuusalan keskeisen lainsäädännön ja pystyt soveltamaan lainsäädäntöä omassa työtehtävässäsi turvallisuusalalla tai toimiessasi alan yrittäjänä. Omaat kokonaiskäsityksen turvallisuuteen liittyvistä oikeudellisista vastuista ja olet selvillä alaan liittyvistä oikeudellisista velvoitteista. Ymmärrät myös yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön ohjaavan ja määräävän vaikutuksen yksityiseen turvallisuusalaan. Hallitset myös viranomaistoimintaa koskevan lainsäädännön. Tunnistat myös alaan liittyvät keskeiset standardit.

Sisältö:
Mitkä lait ohjaavat ja määräävät turvallisuusalan toimintaa?
Miten turvallisuusalan lainsäädäntö ohjaa toimintaasi alan yrittäjänä tai esimiestehtävissä?
Mitkä ovat turvallisuusalan toimintaa määräävät oikeudelliset vastuut ja velvoitteet?
Mitkä viranomaiset valvovat turvallisuusalaa ja miten viranomaistoiminta liittyy turvallisuusalan toimintaan?
Mitkä ovat turvallisuusalan toimintaa ohjaavat keskeiset standardit?

Toteutus:
Opintojakso koostuu 7:stä eri osiosta, jotka voit opiskella itsenäisesti verkossa soveltuvana ajankohtana. Opintokokonaisuudet ovat: prosessi- ja rikosoikeus, yksityisyyden suoja, tietosuoja-asetus, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, turvallisuus, työturvallisuus ja standardit.

1) PROSESSI- JA RIKOSOIKEUS: tahallisuus ja huolimattomuus, rikosprosessin eteneminen, esitutkinnan periaatteet ja asemat, jääviys, kiinniotto, pidättäminen ja vangitseminen.
2) YKSITYISYYDEN SUOJA: lain 759/2004 soveltaminen työelämässä, turvallisuusselvitykset ja kameravalvonnan periaatteet
3) TIETOSUOJA-ASETUS: mikä on henkilötieto ja miten tietoa tulee käsitellä? Laillisuusvalvonta ja ennakkotapaukset.
4) LAKI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA: eri roolit kuten vartija, järjestyksenvalvoja ja vastaava hoitaja, toiminnan yleiset periaatteet, raportointi ja voimankäyttöön liittyvät määräykset.
5) TURVALLISUUS: yritysturvallisuuden osa-alueet.
6) TYÖTURVALLISUUS: työturvallisuus ja -suojelu.
7) STANDARDIT: turvallisuuteen liittyvät keskeiset standardit.

Jokaiseen kokonaisuuteen on oma monivalintatestinsä, jonka voit suorittaa haluttuna ajankohtana verkossa. Standardit osiossa teet Xamkin raportointiohjeen mukaisen kirjallisen dokumentin, joka on osa kurssin suoritusta.

Standardit osiossa oleva tulityösuunnitelma voidaan laatia työpaikalle. Tulityösuunnitelmassa kuvataan kirjallisena dokumenttina, kuinka tulityöt toteutetaan turvallisesti soveltaen vakuutusyhtiön suojeluohjetta sekä tulityöstandardeja.

Määräajat löytyvät Learn-oppimisalustalta. Kurssin aloituksen jälkeen kaikki osiot ovat auki ja voit suorittaa ne soveltuvassa aikataulussa. Monivalintestien suorituskertoja sekä -aikaa on rajattu ja ne kerrotaan alustalla.

Opintojaksolla ei ole ryhmätöitä tai aikaan sidottuja liveluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Jokaiseen osioon on laadittu powerpoint-esitys. Esitysten lopussa on mainittu lähdemateriaalit, joista esitykset on laadittu. Learn-oppimisalustalle on tallennettu myös linkkejä, joista voit opiskella lisää aiheesta.

Monivalintatestit on laadittu powerpoint-esityksistä. Ajantasainen lainsäädäntö on luettavissa veloituksetta Finlex-palvelusta.

Standardit osiossa sovellat tulityöstandardeja SFS 5900 ja SFS 5991.

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa turvallisuusalaan liittyviä asiakokonaisuuksia.
Ymmärrät turvallisuusalan aseman turvallisuuskentässä viranomaisten rinnalla.
Osaat perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan kaikkien monivalintatestien suorittaminen sekä kirjallisen tulityösuunnitelman laatiminen.

Arviointiasteikko:1-5

Kurssin suoritus perustuu kokonaispisteisiin:
0-40 p = 0 hylätty
41-52 p = 1
53-64 p = 2
65-76 p = 3
77-88 p = 4
89-100 p = 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi,puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää