Ajankohta: Tämä opintojakso alkaa 5.9.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: KM, työnohjaaja ja henkilöstövalmentaja Tuulevi Aschan

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Huom! Ensimmäinen nonstop-aloitus on 5.9.2023.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin.

Positiivisen psykologian keinoilla edistät vahvuuksia ja voimavaroja arjessa – tällä opintojaksolla työarjessa. Opintojaksolla tutustut työhyvinvoinnin käsitteeseen positiivisen psykologian näkökulmasta. Opit ymmärtämään yksilön ja yhteisön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, tunnistat niitä edistäviä keinoja ja osaat soveltaa niitä omassa elämässäsi. Opintojakson sisällöt auttavat sinua tunnistamaan toimivia asioita, kirkastamaan vahvuuksiasi, tunnistamaan työn merkityksellisiä sisältöjä ja edistämään kestävää työn imua. Vahvuuksien ja voimavarojen avulla löydät halutessasi myös paremmin keinoja käsitellä hankalia tilanteita.

Opintojakso perustuu 1990-luvulla kehittyneeseen psykologian haaraan, positiiviseen psykologiaan. Kun psykologian piirissä tutkittiin aiemmin lähinnä häiriöitä ja sairauksia, positiivinen psykologia on keskittynyt tutkimaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämistä, onnistumista ja kukoistusta. Lähestymistavan avulla on mahdollista löytää työkaluja hyvän elämän ja työelämän rakentamiseen sekä toimiviin ihmissuhteisiin. Opintojakso ohjaa tutustumaan keinoihin, joiden avulla niin omaa kuin myös työyhteisön toimintaa voi muokata mielekkäämmän ja merkityksellisemmän työelämän suuntaan.

Tavoitteet:

 • Ymmärrät voimavaralähtöisen työhyvinvoinnin kokonaisuuden perusasiat sekä siihen vaikuttavia tekijöitä
 • Hahmotat positiivisen organisaation ominaisuudet
 • Tunnistat ja havaitset työyhteisössä omia ja muiden vahvuuksia sekä löydät keinoja tukea niitä
 • Tunnistat positiivisen johtamisen piirteet
 • Ymmärrät, mistä on kyse työn imussa, innostuksessa ja työssä kukoistamisessa
 • Opit vahvistamaan positiivista otetta omassa arjessasi

Sisältö ja toteutus:

 • Opit opintojaksolla tietoista ajattelun suuntaamista oman toiminnan kehittämiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen. Sen aikana sekä yksilötasolla positiivisen psykologian hyödyntämiseen työssä että organisaatiotasolla positiivisen organisaation piirteisiin. Tutustut toimintatapoihin, joilla sovellat käytännössä työhön ja yksityiselämään kaikkea ylläolevaa – aloitat sen jo opintojakson aikana.
 • Opintojaksolla ei ole lähiopetusta eikä verkossa tapahtuvaa ohjausta. Se toteutetaan itsenäisesti verkossa Learn-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson omaan tahtiin kuitenkin huomioiden toisten osallistujien kommentointia edellyttävät osuudet. Suoritusaikataulussa kannattaa huomioida niiden vaatima aika. Opintojakso ei sisällä samanaikaista osallistumista edellyttäviä ryhmätöitä eikä aikataulutettuja verkkoluentoja. Verkkotallenteiden katselun suosittelemme tietokoneen käyttöä.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Materiaalina ovat Learn-alustalle sijoitetut alustukset, äänitallenteet ja muu opetusmateriaali, verkosta löytyvä nimetty verkkomateriaali.
 • Kirjallisuus:
  • Reetta Yrttiaho & Susanna Posio. Opettajan hyvinvointikirja. Positiivisen psykologian työkaluja työhyvinvoinnin tueksi. PS-kustannus. 1. painos 2021.
  • Marja-Liisa Manka & Marjut Manka. Työhyvinvointi. Talentum Pro. 2023.
  • Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.). Positiivisen psykologian voima 2014
  • Markku Ojanen. Positiivinen psykologia. 2. uud. p. 2014
  • Sanna Wenström. Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. PS-kustannus. 2020

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää