Ajankohta: 21.3.-9.5. 2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa ja sitä tuetaan verkko-opetuksella.
Lähitunnit verkossa online seuraavasti:
21.3./ 28.3./ 4.4./  18.4. klo 14-17.15
11.4./ 25.4./ 2.5 ja 9.5  klo 14- 16.30
Tallenne katsottavissa myös Learn alustalta.
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 80
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Katja Villikka ja Tuulia Litmanen
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: täydentävä osaaminen, sairaanhoitajan vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 12.3.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Pulse, avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • ymmärrät vakavan sairauden vaikutuksen lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen ja ennenaikaisuuden aiheuttaman uhan lapsen kasvulle ja kehitykselle
 • ymmärrät vakavan sairauden merkityksen lapselle, nuorelle ja perheelle ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vakavasti sairaan lapsen hoitoa yksilöllisesti ja perheen tarpeet huomioiden
 • ymmärrät aseptiikan merkityksen vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä ja osaat toteuttaa vakavasti sairaan lapsen ja nuoren perushoitoa huomioiden sairauden ja sen hoidon aiheuttamat rajoitteet
 • tiedät lapsen anatomiset, farmakologiset, psykologiset ja fysiologiset erot aikuiseen verrattuna ja ymmärrät, mitä eroavuudet merkitsevät käytännön työssä ja lapsen peruselintoimintojen turvaamisessa
 • saat valmiuksia lapsen ja nuoren tehostettuun tarkkailuun ja kriittisesti sairaan lapsen ja nuoren perushoitoon
 • ymmärrät ravitsemushoidon tärkeyden vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä ja tiedät, millä menetelmillä lapsen ravitsemustilaa voidaan edistää
 • tunnet yleisimmät lasten vaikeat somaattiset sairaudet ja niiden keskeisimmät lääketieteelliset hoitokeinot ja osaa soveltaa tietoa käytännössä (lasten syöpätaudit, lasten sydänviat, keskosuus, lasten niveltulehdukset, lasten elinsiirrot)
 • ymmärrät eri ikäisen lapsen ja nuoren käsityksen sairaudesta ja kuolemasta sekä tiedät, millaista tukea saattohoidossa olevan lapsen perhe tarvitsee ja saat valmiuksia toteuttaa lapsen yksilöllistä saattohoitoa eri ikäistä lasta ja nuorta sekä perhettä tukien

Sisältö:

 • sydänvikaa sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • syöpätautia sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • lääkelaskenta lasten ja nuorten hoitotyössä
 • lasten ja nuorten ensi- ja tehohoitotyö
 • ennenaikaisesti syntyneen lapsen hoitotyö
 • elinsiirtoa tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitotyö sekä niveltulehdusta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • lapsen saattohoito ja kuolema

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo & Uotila : Lapsen ja nuoren hoitotyö (2012
tai uudempi) sivut: syöpä 188-199, reuma 214-222, sydänviat, keskonen, elinsiirrot, mielenterveys 236-288, kuolema 293-296, tehohoito, elvytys, 331-343, toimenpiteet 347-360.

 • Lisäksi Learnissa annettu sähköinen materiaali ja verkko-oppimistehtävät.
 • Tentti ja verkkotehtävät suoritetaan verkossa annetun aikataulun mukaisesti.
 • Oppimispäiväkirja palautetaan opettajalle sovittuna ajankohtana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet:
Arvosana muodostuu kirjallisesta kokeesta (T1-K5 33,3 %), oppimispäiväkirjasta (T1-K5 33,3 %) ja verkkotehtävien arvosanasta (T1-K5 33,3 %).

Arviointiasteikko:
 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Pulse, avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8342 Niina Nikkola

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää