Ajankohta: 14.8. – 24.11.2024
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Sirpa Räikkönen
 
Väyläopiskelija: Tämä opintojakso kuuluu väylä Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö (AMK) -opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 31.7.2024
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Hahmotat kasvatuksen merkityksen kestävän kehityksen, moninaisuuden, ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdessä elämisen taitojen rakentamisessa.
 • Osoitat perehtyneisyytesi yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksiin maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.
 • Osaat toimia moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan edistäjänä.
 • Osaat hyödyntää erilaisia globaalikasvatuksen menetelmiä.
 • Hahmotat erilaisia kansainvälistymistä edistäviä rahoituslähteitä ja liikkuvuusohjelmia nuorisoalalla.

Sisältö:

 • Mitkä ovat monikulttuurisen työn taustat ja tavoitteet?
 • Mitä on globaalikasvatus ja kuinka sitä toteutetaan?
 • Miten voidaan edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa?
 • Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajan kotoutumiseen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen?
 • Millaisia rahoituslähteitä sekä liikkuvuusohjelmia on mahdollista hyödyntää kansainvälistymisen edistämiseksi?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla hyödynnetään mm. THL:n maahanmuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden koulutusmateriaalia

 • Paloma- koulutus, osa 1. THL
 • Globaalikasvatusmateriaali
 • Agenda- 2030- kestävän kehityksen tavoitteet
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Erasmus+- ohjelma ja kansainvälinen nuorisotyö
 • Kestävän kehityksen materiaali esim. Rank- a brand – suomalaisen vaaebrändien ilmasto-, ympäristö-, ja ihmisoikeustyö ja sen läpinäkyvyys

Arviointi:

 • Osaat käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
 • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • Osaat perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkokurssin hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh.050 576 0037 / Ruut Kokki

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää