Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 2 kk.
Huom. syksyn ensimmäinen aloitus on 6.8.2024. Viimeinen aloitus on 8.10.2024. Opintojakson toteutus päättyy 8.12.2024.

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki erilaisten kehittämishankkeiden suunnittelusta ja rahoituksen hakemisesta kiinnostuneet. Suosituksena on oma kiinnostus/tiedontarve julkisrahoitteisten (EU-rahoituslähteet ja kansalliset rahoituslähteet) kehittämishankkeiden suunnitteluun.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista
Opettaja: Tuuli Järvinen, tuuli.jarvinen@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 6.10.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tällä opintojaksolla saat viimeisimmät tiedot hankeosaamiseen liittyen. Opintojakso perustuu Xamkin liiketalouden opettajien sekä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohenkilöstön yhdessä tuottamiin opiskelumateriaaleihin.

Tavoitteet:
• Käytät johdonmukaisesti kehittämishankkeiden ammattikäsitteitä.
• Tunnistat eri kehittämismenetelmien roolin hanketoiminnoissa.
• Osaat suunnitella hankkeen tai projektin.
• Ymmärrät ja osaat etsiä omalle suunnitelmallesi sopivia julkisia rahoituslähteitä.
• Osaat toimia hankeryhmän jäsenenä ja projektin koordinoijana.
• Osaat viestiä julkisten hankkeiden toiminnasta ja tuloksista.

Sisältö:
• Millaista on kehittämis- ja innovaatiotyö ja miten tätä toimintaa käytännössä toteutetaan?
• Mitä ovat tutkimuksellinen kehittämisen keskeiset menetelmät?
• Miten hankesuunnitelma laaditaan?
• Millaisia rahoituslähteitä on tarjolla erilaisiin kansallisiin hankkeisiin?
• Mitä ovat immateriaalioikeudet ja miten innovaatioita voidaan suojata?
• Miten hanke toteutetaan ja miten sen etenemistä seurataan?
• Miten kehittämis- ja innovaatiohankkeiden tuloksia raportoidaan ja esitellään?
• Miten viestit hankkeiden toiminnasta ja tuloksista?

Toteutuksen osat:
Opintojakson sisältö koostuu kahdeksasta osakokonaisuudesta
1. Tavoitteiden ja laajuuden määrittäminen
2. Hankkeen vaikuttavuuden arviointi
3. Mittareiden asettaminen
4. Kohderyhmät ja sidosryhmät
5. Loogisen viitekehyksen käyttö kokonaisuuden suunnittelussa
6. Sisältö- ja käytännön toimenpiteet
7. Talous- ja rahoituskanavat.
8. Lopuksi kerrataan hankeprosessi.

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Opintojakson rakenne ja materiaalit tukevat esimerkiksi työn ohessa tapahtuvaa verkko-opiskelua. Opintojaksolla opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta.

Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä eikä aikaan sidottuja verkkoluentoja.
Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opintojaksolla tehdään yksi tuotos, joka on valmiiseen tehtäväpohjaan laadittava hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman arvioinnista annetaan lisätietoja opintojaksolla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali koostuu äänitallenteista, verkkoluennoista, e-kirjoista sekä muusta Learn-verkko-oppimisympäristöön tallennetuista materiaalista.

Lisäksi opiskelumateriaalina käytetään julkaisua Hallittu projekti : jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | Xamk Kaakkuri (finna.fi). Opas projektityöskentelyyn.pdf (xamk.fi).

Arviointi:
a. Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
b. Osaat toimia eri sidosryhmien kanssa.
c. Osaat käyttää TKI-työskentelyyn liittyviä malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
d. Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Kriteerit vastaavat arvosanaa 3.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää