Ajankohta: 10.1.-31.7.2025
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina. 1. moduulin starttipäivässä on suotavaa olla mukana opintojen sujuvaa aloittamista ajatellen. Verkkokontaktipäivät sisältyvät myös ”Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen” -opintojaksolle, jossa on 2 pakollista kontaktipäivää Teamsissa, ei siis lähiopetuksena.
Laajuus ja taso: 15 opintopistettä (op), opintojen taso on ylempi AMK
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Lehtori Sari Toijonen-Kunnari, yliopettaja Pasi Pakkala, lehtori Marika Vartiainen
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: YAMK-tutkinnot (eri tutkintoihin sisältyy erilainen määrä täydentävän osaamisen opintoja)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen 
Ilmoittautuminen: 1.9.–15.12.2024
Hinta: Koulutusmaksu 375 € (25 € / op) + Peili-analyysi (110 €). Peili-analyysi veloitetaan kaikilta osallistujilta, vaikka olisit muutoin oikeutettu maksuttomaan koulutukseen.
Koulutusmaksun hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Koulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.
Perumisehto: Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksu 375 euroa ja Peili-analyysin maksu 110 euroa. Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Peili-analyysin maksua ei veloiteta, jos perut ilmoittautumisesi 15.12.2024 mennessä. Ilmoitathan perumisesta/keskeyttämisestä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin. 

Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen -opintokokonaisuus (15 op) on osa Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuskokonaisuutta (60 op). Voit suorittaa korkeakouludiplomikoulutuksesta pelkästään tämän yhden 15 opintopisteen laajuisen moduulin. Jos haluat suorittaa koulutuksen kokonaisuudessaan, ilmoittaudu myös kolmeen muuhun moduuliin.   

Työmäärä tässä kokonaisuudessa 
Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Tämän 15 op:n laajuisen kokonaisuuden arvioitu työmäärä on siten n. 400 tuntia, eli n. 50 työpäivää. Opintoihin sisältyy laajoja oppimistehtäviä, vertaisarviointitehtäviä, verkkoluentoja ja verkkokeskusteluja.  

Mitä ovat korkeakouludiplomit? 
Korkeakouludiplomit (laajuus 60 op) ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta. 

 • Ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia. 
 • Ovat kaikille avoimia eikä koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia. 
 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen. 
 • Koulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin. 
 • Koulutusten laajuus on 60 opintopistettä eli n. 1 600 tuntia opiskelijan työtä (n. 200 opiskelupäivää). 

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutus soveltuu sinulle, jos  

 • tarvitset työtehtävissäsi syvempää tai täysin uutta osaamista tiettyyn teemaan liittyen – pohjakoulutuksestasi riippumatta 
 • haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi 
 • haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat monimuoto-opintoja 
 • etsit uutta suuntaa urallesi – olet sitten työssä tai työtön 
 • haet laajaa, mutta tehokasta koulutusta – syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen tutkinnon sijaan. 

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -kokonaisuus 

 • Diplomikoulutus on suunniteltu suoritettavaksi kahden vuoden aikana. 
 • Koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista á 15 op, joista jokainen toteutetaan kerran vuodessa. 
 • Kun opiskelija on suorittanut kaikki neljä moduulia (yht. 60 op), hän saa todistuksen Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuksen suorittamisesta. 
 • Yksittäisten moduulien suorittamisesta saa opintosuoritusotteen. 
 • JEKKU-opintokokonaisuuden opetussuunnitelman löydät täältä

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuksen moduulit (á 15) op ja niiden ajoitukset 

 • 1 Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen 10.1.–31.7.2025 ja 9.1.–31.7.2026 
 • 2 Digiajan esihenkilö 14.8.–31.12.2025 ja 14.8.–31.12.2026 
 • 3 Johtaminen 8.1.–31.7.2025 ja 9.1.–31.7.2026  
 • 4 Talous- ja tietojohtaminen 14.8.–31.12.2025 ja 14.8.–31.12.2026  

Moduuli 1. Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen (15 op) -kokonaisuus 

Starttipäivä verkossa pe 10.1.2025 klo 13.00–15.30 

Iltapäivän aikana kuullaan teemaan liittyvä inspiraatiopuheenvuoro, sekä tutustutaan opiskelukäytänteisiin Xamkissa.  Opintojaksojen opettajat esittäytyvät. Käydään läpi opintojakson ”Johtaminen ja avaimia hyvää vuorovaikutukseen” käytänteet.

1. Esihenkilö muutoksen johtajana (5 op) 10.1.–30.4.2025 / Sari Toijonen-Kunnari 

Toteutus 

 • Aloitusluento järjestetään verkossa n. viikon sisällä opintojakson aloituksesta.  
 • Opiskelun ja oppimistehtävien teon tueksi järjestetään tallennettavat Teams-tapaamiset, joiden kutsulinkit lähetetään Xamkin opiskelijasähköpostiin. 
 • Opiskelija vahvistaa työelämäkontakteja tekemällä yhden oppimistehtävän valitsemansa organisaation muutosjohtamisen kehittämiseksi. 
 • Opintojaksolla tehdään yksilötyönä kolme arvioitavaa oppimistehtävää. 
 • Oppimistehtävissä aiheena muutosjohtamisen teorioiden ja työkalujen hallitseminen ja soveltaminen. 
 • Oppimistehtäviin liittyy oman työskentelyn ja osaamisen itsearviointia ja reflektointia. 
 • Opintojaksolla tehdään oppimistehtävien vertaisarviointia. 
 • Opintojakson suorittamiseen ei liity tenttiä eikä ryhmätöitä. 
 • Kaikki opintojaksot osa-alueet, niihin liittyvät materiaalit ja tehtävät ovat saatavilla heti opintojakson avautuessa. 

Opiskelumateriaali 

 • Learn-alustalla opettajan valitsema opiskeltava aineisto ja osia seuraavista kirjoista: 
 • Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Helsinki: Alma Talent. Saatavissa Kakkurissa: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.221297 
 • Korhonen, H. & Bergman, T. 2019. Johtaja muutoksen ytimessä: käsikirja uudistumismatkalle. Helsinki: Alma Talent. Saatavissa Kaakkurissa: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.224649 
 • Opiskelijan etsimä aineisto muutosjohtamisen ja oman toimintansa kehittämistehtäviin. 

2. Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen (5 op) 3.2.-31.5.2025 / Pasi Pakkala 

Toteutus 

 • Kontaktipäivät alkavat itsetuntemuksen ja persoonallisuuden taustaluennoilla. Tämä osuuden sisältönä on lyhyitä luentoja sekä yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Kun käyttäytymisprofiilin tulokset on jaettu, niiden pohjalta työskennellään laajasti. Omia ja toisten tuloksia käsitellään eri näkökulmista. Toinen merkittävä aihe on kohtaamiskyky eli joustavuutemme käyttäytymisessä, jonka tuloksia ja merkitystä käydään läpi. Olemme kaikki erilaisia ja ”vääriä” ihmisiä ei ole, mutta kohtaamiskyky säätelee miten otamme toiset huomioon. Kohtaamiskyky on opittavissa ja suurempi joustavuus on usein hyödyllisempää kuin hyvin jäykkä ja kieltävä toiminta. Luottamus ja sen rakentuminen on ihmisten välisessä kanssa käymisessä keskeisessä asemassa. Luottamuspalautteessa saat tietoa omista vahvuuksista ja kehittämiskohdista luottamuksen rakentamisessa. 
 • Opintojakso sisältää Peili-käyttäytymisanalyysin. Analyysiin sisältyy sertifiointiehto, joka kieltää käyttäytymisprofiilin luovuttamisen ilman opetukseen osallistumista. Ts. profiilia ei voi saada itselleen, ellei ole mukana verkkokontaktipäivissä. 
 • Tutustu Peili-käyttäytymisprofiiliin www.peiliconsulting.fi. Peili-analyysin alustava hinta on tällä hetkellä 110 euroa. Analyysin hinta ei sisälly koulutusmaksuun. Peili tulee olla maksettuna 5.1. mennessä, jotta analyysin tulokset saadaan kerättyä tammi-helmikuun aikana ja niitä päästään käsittelemään heti 7.2./14.2. Tarkat ohjeet Peili-maksun maksamisesta ja käyttäytymisprofiiliin liittyvästä kyselystä lähetetään sähköpostitse ennen koulutuksen alkamista. 
 • Opintojaksolla on kaksi Peili-analyysin purkuun liittyvää verkkokontaktiopetuspäivää, joissa on pakollinen läsnäolo. Valitse haluamasi ryhmä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella voi valita myös vaihtoehdon 'Kumpi tahansa käy'. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
  • Ryhmä A: pe 7.2.2025 ja pe 14.3.2025 klo 9–15 
  • Ryhmä B: pe 14.2.2025 ja pe 21.3.2025 klo 9–15 
 • Tentti suoritetaan verkkotenttinä Learn-verkko-oppimisympäristössä. Tenttikirjana on Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY. Tentti huhtikuussa, tarkempi aika sovitaan ryhmässä. 

Opiskelijapalautetta opintojaksolta 

 • ”Opintojakso antoi paljon ajateltavaa ja reflektoitavaa omasta itsestä, työyhteisöstä, temperamentista ja käyttäytymistyylistä. Koen että kehityin tämän opintojakson ansiosta työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä. Kurssi osui hankalaan vaiheeseen työurallani, mutta antoi minulle avaimia päästä yli negatiivisista tunteista.” 
 • ”Tämä kurssi oli yksi parhaista kursseista, joihin olen osallistunut. Aihe kosketti henkilökohtaisella tasolla ja aivan varmasti hyödyttää minua jatkossa, sekä työelämässä, että elämässä muutenkin. Kunpa olisin saanut samanlaista oppia jo paljon aiemmin. Opettaja antoi tehtäviin henkilökohtaiset palautteet ja palautteet kirjallisiin tehtäviin olivat hyödyllisiä ja rakentavia. Opettajan opetustyyli oli todella hyvä ja hän on selkeästi työssään kokenut ja osaava. Tapa käsitellä sisältöä ja aihetta oli mukaansa tempaava.”    
 • ”Teams-tapaamiset olivat todella hyvät ja tarpeelliset. Oli tosi hyvä, että saatiin keskustella muiden opiskelijoiden kanssa ja jakaa ajatuksia.” 

3. Innovatiivinen organisaatiokulttuuri (5 op) 1.4.-31.7.2025 / Marika Vartiainen 

Toteutus 

 • Opintojakson aikana perehdyt monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen, kriittiseen ajatteluun ja luovuuteen, jotka ovat lähitulevaisuudessa kolme tärkeintä työelämässä tarvittavaa taitoa. Luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia pidetään kaikkein tärkeimpänä yksittäisenä taitona tulevaisuuden työelämässä. 
 • Saat opintojakson aikana valmiuksia luovuuden kehittämiseen ja johtamiseen organisaatiossa. 
 • Opintojaksolla toteutettavat tehtävät ovat työelämälähtöisiä oppimistehtäviä. 
 • Arvioinnin perustana a) verkkokeskustelut hyväksytty/täydennettävä ja b) oppimistehtävä ja vertaisarviointi verkkotyöpajassa, arvosana-asteikko 1–5. 

Opiskelumateriaali 

 • Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus. 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh. 044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi, mutta koulutusmaksu laskutetaan perumisesta huolimatta. 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

Opiskelijapalaute Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi, 60 op -kokonaisuudesta 

”Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi eli JEKKU on ollut mielenkiintoinen matka kuljettavaksi oman työn ohessa, kertovat Anne Hytönen ja Heidi Miettinen.   

Viestintä, johtaminen ja asiantuntijatyön kehittäminen kulkevat käsi kädessä, ja monet opintojen teemat ovat liittyneet suoraan omaan työsarkaan. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi muutosjohtaminen ja -viestintä, asiakkuuksien johtaminen, palvelumuotoilun hyödyntäminen, turvallisuusjohtaminen ja strateginen johtaminen. 

Ennen kaikkea opinnot ovat rikastuttaneet omaa ajattelua ja avanneet uusia näkökulmia viestinnän asiantuntijatyöhön.  

Kyllä kannatti lähteä mukaan, tiivistävät Anne ja Heidi nyt, kun opinnot on saatu päätökseen.”

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää