Ajankohta: 19.8–31.12.2024. 

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opintoina. 
Laajuus ja opintojen taso: 15 opintopistettä, opintojen taso on ylempi AMK 
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Xamkin liiketalouden opettajat
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: YAMK-tutkinnot (eri tutkintoihin sisältyy erilainen määrä täydentävän osaamisen opintoja)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 28.7.2024
Hinta: Koulutusmaksu 180 € (12 €/op). Mikäli suoritat johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomikoulutuksen kokonaan (4 moduulia á 15 op), on osioiden yhteishinta 720 euroa. Koulutusmaksun hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Koulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.
Perumisehto: Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksu (180 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Digiajan esihenkilö -opintokokonaisuus (15 op) on osa Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuskokonaisuutta (60 op). 
 
Voit suorittaa korkeakouludiplomikoulutuksesta pelkästään tämän yhden 15 opintopisteen laajuisen moduulin. Jos haluat suorittaa koulutuksen kokonaisuudessaan, ilmoittaudu myös kolmeen muuhun moduuliin.  
 
Mitä ovat korkeakouludiplomit?
Korkeakouludiplomit (laajuus 60 op) ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia.
 • Ovat kaikille avoimia eikä koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia.
 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 60 opintopistettä eli n. 1 600 tuntia opiskelijan työtä (n. 200 opiskelupäivää).

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutus soveltuu sinulle, jos 

 • tarvitset työtehtävissäsi syvempää tai täysin uutta osaamista tiettyyn teemaan liittyen – pohjakoulutuksestasi riippumatta
 • haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi
 • haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat monimuoto-opintoja
 • etsit uutta suuntaa urallesi – olet sitten työssä tai työtön
 • haet laajaa, mutta tehokasta koulutusta – syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen tutkinnon sijaan.

Diplomikoulutuksen ajoitukset

 • Diplomikoulutus on suunniteltu suoritettavaksi kahden vuoden aikana.
 • Koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista á 15 op.
 • Kun opiskelija on suorittanut kaikki neljä moduulia (yht. 60 op), hän saa todistuksen Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuksen suorittamisesta.
 • Yksittäisten moduulien suorittamisesta saa opintosuoritusotteen.

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuksen moduulit 

 1. Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen (15 op) 10.1.-31.7.2024
 2. Digiajan esihenkilö (15 op) 19.8.-31.12.2024
 3. Johtaminen (15 op) 3.1.2025-31.7.2025 ilmoittautuminen avataan vuoden 2024 puolella
 4. Talous- ja tietojohtaminen (15 op) 14.8.-31.12.2025 ilmoittautuminen avataan vuoden 2024 puolella

JEKKU-opintokokonaisuuden opetussuunnitelman löydät täältä.

Digiajan esihenkilö (15 op) -kokonaisuus

Starttipäivä verkossa ma 19.8.2024 klo 12-16,  tarkempi aihe ilmoitetaan myöhemmin

Päivän aikana tutustutaan myös opintojen ohjausalustaan Learnissa.

1. Palvelumuotoilu kehittämistyössä (5 op) 19.8.-31.10.2024

 • Palvelumuotoilun käsitteet sekä menetelmät teoriassa ja käytännössä.
 • Opit hyödyntämään palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.
 • Opit tunnistamaan ja arvioimaan palvelumuotoilun mahdollisuuksia kehittämistyössä ja strategisen suunnittelun välineenä.
 • Opintojaksolla on peräkkäin eteneviä osa-alueita, joihin liittyen tehdään oppimistehtäviä.
 • Opintojaksolla voi olla ryhmätyö, johon opiskelijan on sitouduttava ryhmän yhtenä jäsenenä. Palvelumuotoilu on organisaatioissa tyypillisesti yhteiskehittämistä, ja siksi onkin perusteltua, että yhteisen kehittämisen mallia voidaan harjoitella tämän opintojakson oppimistehtävässä.
 • Opintojakson alkuvaiheessa pidetään verkkotapaaminen, jossa käydään läpi opintojakson suorittamisen periaatteet. Voit kuunnella istunnon tallenteen myöhemmin opintoalustalla.
 • Opintojakso suoritetaan osa-alueittain annetussa järjestyksessä ja aikataulussa. Opintojaksoon sisältyy lyhyitä kertaustenttejä ja palvelumuotoilun prosessia mukailevia työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.
 • Opiskelumateriaali: Verkko-oppimisympäristöön linkitetty aineisto ja lisäksi teokset Tuulaniemi. Palvelumuotoilu. Talentum 2011 sekä Koivisto, Säynäjäkangas, Forsberg. Palvelumuotoilun bisneskirja, Alma Talent 2019.
   
 • Teams-tapaamiset verkossa
  21.8. klo 15.30 – 16.15 aloitusinfo (45 min)
  18.9.. klo 15:30 1 x 30 min Q&A-hetki – kyselymahdollisuus oppimistehtävistä
  16.10. klo 15:30 1 x 30 min Q&A-hetki – kyselymahdollisuus oppimistehtävistä

 

2. Asiakkuuksien johtaminen digiliiketoiminnassa (5 op) 1.10.-30.11.2024 

 • Opintojakson voi suorittaa joustavasti omaan aikatauluun sovittaen. Toteutuksen tarkempi suoritusaikataulu ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää, mitä asiakkuuden arvolla tarkoitetaan ja miten se muodostuu digitaalisissa ympäristöissä
  • ymmärtää miten digitaalista asiakaskokemusta tutkitaan ja tulkitaan
  • osaa kehittää asiakkuuksia digitaalisissa ympäristöissä
 • Opintojaksolla toteutettavat tehtävät ovat työelämälähtöisiä oppimistehtäviä.
 • Opiskelun ja oppimistehtävien teon tueksi järjestetään Teams-tapaamiset
  2.10. klo 14-15 Aloitusteams
  16.10. klo 17-18 Sparraus & aiheiden läpikäynti
  6.11. klo 14-15 Sparraus & aiheiden läpikäynti
   
 • Toteutukseen ei sisälly tenttiä. 

 

3. Esihenkilö sosiaalisessa mediassa (5 op) 14.10.-31.12.2024 

 • Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen työyhteisössä sekä eri sosiaalisen median palveluiden merkityksen strategisista lähtökohdista. 
 • Opiskelija tietää mitä erilaisia sosiaalisen median palveluita on olemassa sekä miten ja miksi sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää johdon ja johtamisen välineenä eri tilanteissa.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perustaa ja päivittää blogia sekä käyttää muutamaa muuta sosiaalisen median palvelua esihenkilön ominaisuudessa.
 • Sisältöjä:
  – Työyhteisöviestintä
  – Sosiaalisen median strategia viestinnän ja työyhteisön näkökulmista
  – Blogi esimiehen viestintävälineenä, esihenkilön someviestintään liittyvien artikkelien tuottaminen blogialustalle
  – Sisäiset ja ulkoiset some-palvelut
  – Sosiaalisen median ohjeistukset
  – Henkilöstön osallistaminen
 • Opiskelijat paneutuvat erilaisiin sosiaalisen median välineisiin ja vaikuttajiin. He myös perustavat oman blogin. Verkkotapaamisissa mukana eri organisaatioiden edustajia kertomassa somen hyödyntämisestä esimiestyössä.
 • Opintojaksolla ei ole tenttiä. Oppimistehtävät ja blogi palautetaan opintojakson päättyessä. Arviointi perustuu itsenäisiin oppimistehtäviin sekä opiskelijan perustaman ja kirjoittaman blogin sisältöön ja tyyliin.
   
 • Oppimistehtävät
  1. Yritysviestinnän essee
  2. Blogin, vlogin tai podcastin luominen ja tuottaminen säännöllisesti opintojakson aikana itse valitulla alustalla
  3. Itsereflektio (essee) opintojakson päätteeksi
   
 • Opiskelun ja oppimistehtävien teon tueksi järjestetään Teams-tapaamiset
  Ke 9.10. klo 16-17 Kickoff 
  To 14.11. klo 17-18 Tuuletusparveke1
  Ti 3.12. klo 17-18 Tuuletusparveke 2
   
 • Opiskelun tukena käytettävää materiaalia

  1. Kirjat, artikkelit ja muu aineisto, joka on saatavilla Xamkin kirjastosta joko painettuna tai e-aineistona:
  Jäppinen, T. 2023. Sanojen voima: Ammattilaisen salaisuudet : kuinka kirjoitat tekstiä, joka myy. Helsinki: Readme.fi.
  Saksi, J. 2016. Johtaja on media! Kauppakamari.
  Juholin, E. 2009. Viestinnän vallankumous: Löydä uusi työyhteisöviestintä. 2. p. Helsinki: WSOYpro : Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
  Juholin, Elisa: Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. Infor, 2017.
  Kankkunen, O. 2023. Kasvua somesta: Kehitä liiketoimintaasi sosiaalisen myynnin avulla. 1. painos. [Helsinki]: Bonfire Books.
  Metsäaho, T. 2023. Ystävällisiä viestejä: Työelämän sähköpostit. Helsinki: Books on Demand.
  Seppälä, Piritta. 2014. Kuuntele ja keskustele – Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa. Sivistysliitto kansalaisfoorumi.
  Kananen. 2018. Yrittäjän sosiaalisen median strategiaopas: 20 päivässä some-osaajaksi.
  Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. 2015. Areena: Yritysviestinnän käsikirja. 1. p. Helsinki: Edita.
  Kuusela. 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot (myös e-kirja).
  Isotalus & Rajalahti. 2017. Vuorovaikutus johtajan työssä (myös e-kirja).
  Hurmerinta, J. 2015. On aika muuttua: menestysopas sosiaalisen aikakauden johtajille 2015
  Isotalus, P., Jussila, J., Matikainen, J. & Boedeker, M. 2018. Twitter viestintänä: ilmiöt ja verkostot.
  Järvinen, P. 2022. Digiajan tietosuoja: Turvaa henkilötietosi, torju identiteettivarkaudet, suojaudu urkinnalta. Helsinki: Tammi.
  Ollanketo, A., Rajahonka, M., Saali, H., Julin, J., Kosonen, M., Kärki, K., . . . Sciences, S. F. U. o. A. 2023. Menesty verkossa: Huippuasiantuntijoiden tehovinkit. Digiportaat 2.0. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
  Handley, A. & Habeshian, V. 2014. Everybody Writes: Your Go-To Guide to Creating Ridiculously Good Content. Wiley (myös e-kirja).
  Kerpen, D., Rosenbluth, M. & Riedinger, M. 2015. Likeable social media: how to delight your customers, create an irresistible brand, and be amazing on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, and more.

  E-kirjat:
  Pääkkönen, L. 2017. Social Selling : henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media B2B-myynnissä.
  Siniaalto, M. 2014. Sosiaalisen median menestysreseptit.
  Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi (1+2=3) : sosiaalisen median suuri laskuoppi.
  Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi. 1, Ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan.
  Forsgård, C. & Frey, J. 2010. Suhde: sosiaalinen media muuttaa johtamista, markkinointia ja viestintää.

  2. Muut opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa

Työmäärä:
Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Tämän kokonaisuuden arvioitu työmäärä on siten n. 400 tuntia, eli n. 50 työpäivää. Opintoihin sisältyy laajoja oppimistehtäviä, vertaisarviointitehtäviä, verkkoluentoja ja verkkokeskusteluja. 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.044 702 8523 / Leena Parviainen.

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi, mutta koulutusmaksu laskutetaan perumisesta huolimatta. 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

Opiskelijapalautetta johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomista

”Johtamisen ja esimiestyön korkeakouludiplomi eli JEKKU on ollut mielenkiintoinen matka kuljettavaksi oman työn ohessa, kertovat  Anne Hytönen ja Heidi Miettinen.  

Viestintä, johtaminen ja asiantuntijatyön kehittäminen kulkevat käsi kädessä, ja monet opintojen teemat ovat liittyneet suoraan omaan työsarkaan. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi muutosjohtaminen ja -viestintä, asiakkuuksien johtaminen, palvelumuotoilun hyödyntäminen, turvallisuusjohtaminen ja strateginen johtaminen.

Ennen kaikkea opinnot ovat rikastuttaneet omaa ajattelua ja avanneet uusia näkökulmia viestinnän asiantuntijatyöhön. 

Kyllä kannatti lähteä mukaan, tiivistävät Anne ja Heidi nyt, kun opinnot on saatu päätökseeen.”

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää