Ajankohta: 8.1.-31.5.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Opintojakso Talous- ja rahoitusmatematiikka 5 op tai vastaavat tiedot
Opettaja: Riitta Vento, email: riitta.vento@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous ja Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Liiketalous Ydinosaaminen, Turvallisuusala Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 27.12.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.
  • Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
  • Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä.
  • Osoitat perehtyneisyyttä budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö:

  • Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
  • Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
  • Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
  • Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
  • Mikä on budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Toteutus:
Kokonaan verkossa suoritettava opintojakso, joka ei sisällä kontaktiopetusta. Itsenäinen opiskelu ja tehtävien suoritus.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää. 

Työ koostuu opiskelijan tehtävistä Learn-alustalla, itsenäisestä opiskelusta sekä tenttiin valmistautumisesta ja tentistä. Mahdollisuus myös osallistua Teams-työpajoihin opintojakson aikana.

Tentti suoritetaan Learn-alustalla. Lisäksi mahdollisuus suorittaa uusintatentti kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan Learn-alustalla.
Palautettavilla, arvioitavilla tehtävillä palautuksen määräaika, joka ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelumateriaali:
Jormakka-Koivusalo-Lappalainen-Niskanen: Laskentatoimi. Edita 2015 (tai uudempi) soveltuvin osin.
Learn-alustalla olevat materiaalit ja tehtävät.

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti sisäisen laskentatoimen ammattikäsitteitä.
Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä sisäisen laskentatoimen menetelmiä ja tekniikoita.

Kokonaisarvosana muodostuu palautettavista tehtävistä (40 %) ja tentistä (60 %). Sekä tehtävät, että tentti tulee suorittaa hyväksytysti.
Palautettavia tehtäviä ei voi uusia, tentin voi uusia kaksi kertaa.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen, leena.parviainen@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää