Ajankohta: 9.9.-3.11.2024. Aloitustilaisuus 9.9.2024 klo 17-17:45 ja Q&A-tapaamiset 30.9. ja 14.10. klo 17-17:30 Teamsissa.
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä aiempaa osaamista
Opettaja: Juha Häkkinen, email: juha.hakkinen@xamk.fi
 
Väyläopinnot lukiolaisille: Tämä opintojakso sisältyy liiketalouden tradenomin väyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 26.8.2024
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin. Polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Osaat kertoa myyjälle ja ostajalle miten sitova kauppasopimus syntyy ja mitkä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat irtaimen kaupassa. Tunnistat immateriaalioikeuksien suojaamisen tarpeet yritystoiminnassa ja osaat suunnitella yrityksen markkinoinnin niin, ettei se loukkaa muiden oikeuksia.

Sisältö:
Miten sitova kauppasopimus syntyy ja millä perusteilla kauppasopimus voi olla pätemätön? Mitkä ovat myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet irtaimen omaisuuden kaupassa? Miten yritysten välinen kauppa eroaa kuluttajakaupasta ? Miten elinkeinonharjoittaja voi suojata oikeuksiaan? Miten immateriaalioikeudet on otettava huomioon markkinoinnissa?

Toteutus:
Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso.

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Opintojakson suorittaminen koostuu verkkotenteistä ja oppimistehtävistä.

Opintojakson aikana pidetään 1-3 vapaaehtoista etätapaamista tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti opintojaksoon ei sisälly opetusta, vaan opiskelu perustuu opiskelijan omaan aktiivisuuteen, opintoaineistoihin perehtymiseen, siis itseopiskeluun. (Mahdollisesti annettava opetus on verkossa ja opiskelijan oman aikataulun mukaan katsottavissa.)

Opintojakson sisällön ja suorittamisohjeet löydät kokonaisuudessaan opintojakson Learn-sivuilta.

Kauppaoikeus käsittää useita eri osa-alueita, joista keskeisimpiä ovat sopimusoikeus, kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus.
Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueet jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi. Asioiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen vaatii Learnissa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia.

Opintojaksoon liittyvät tentit ja oppimistehtävät sekä niihin liittyvät määräajat esitellään tarkemmin opintojakson Learn-sivuilla.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisesti ja siinä hyödynnetään Learnin virtuaalista oppimisympäristöä.
Oppimateriaali: VARMISTA OPPIMATERIAALI JA OHJEET OPINTOJAKSON LEARN-SIVUILTA opintojakson alkaessa.
Seuraavat teokset opettajan erillisen ohjeistuksen mukaan:
– Hoppu-Hoppu-Hoppu: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2020, e-kirja, tämä ensisijaisesti. (Tai paperikirja 2016.)
– Saarnilehto – Annola: Sopimusoikeuden perusteet, e-kirja 2018, tämä ensisijaisesti. (Tai paperikirja 2009)
– Villa-Airaksinen- Jne: Yritysoikeus, e-kirja.
Muu opintojakson Learn-sivulla esitetty aineisto.

Arviointi:
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti kauppaoikeuden ammattikäsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.

Arvioinnin perusteet:
Opintojakson kokonaisarviointi perustuu tenteistä ja oppimistehtävistä kerättyyn kokonaispistemäärään. Arvosana opintojaksosta annetaan sen jälkeen, kun tentit ja oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Tentit: Osaamista kartoittavat ja kurssin aineistoon liittyvät osatentit verkkoympäristössä.

Oppimistehtävät: Kauppaoikeuden pääpiirteiden hallintaa ja soveltamista yksilötyönä tehtävissä oppimistehtävissä.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää