Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Huom. ensimmäinen aloitus on 23.1.2024.
 
Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.
 
Tämä opintojakso tulee tarjolle myös syksyllä 2024. Opintojakson ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
 
Itsenäisesti suoritettava opintojakso
 

Sinua voisi kiinnostaa myös opintojakso Asunto-osakkeiden kauppa (nonstop) 3 op.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.6.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Opiskelija

  • osaa määritellä kiinteistöä ja kiinteistökauppaa koskevat käsitteet
  • kykenee määrittelemään myyjälle ja ostajalle kuuluvat velvoitteet ja vastuut
  • tuntee myyjän virhevastuun
  • tuntee kaupasta aiheutuvat veroseuraamukset
  • osaa käyttää kiinteistöä velan vakuutena
  • osaa laatia kiinteistökaupan sopimusehtoja
  • tuntee lainhuudattamista ja erityistä oikeutta koskevan keskeisen sääntelyn

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:
Kiinteistön käsite
Kiinteistötietojärjestelmä ja omistuksen kirjaaminen
Kiinteistösaannot
Erityinen oikeus
Rasitteet
Lohkominen
Kiinteistö vakuutena
Maanvuokra
Kiinteistön ja vuokraoikeuden kauppa
Virhevastuu kiinteistökaupassa
Kauppakirjan laatiminen

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan laatima materiaali

Oheislukemistona voi käyttää esim.
Maakaari, Jokela Marjut – Kartio Leena – Ojanen Ilmari, Talentum 2016 (verkkokirja).
Kiinteistön kauppa ja omistaminen, Matti Kasso, Talentum 2014 (verkkokirja).
Kiinteistönvälittäjän käsikirja, Tapio Nevala, Yrjö Tolvanen, Mauri Sirén,
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, 2019,
Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, Pirkko Heikkinen, Alma, 2018 (verkkokirja)
Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus, Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Talentum Pro 2016 (verkkokirja)

Lainsäädäntö:
Maakaari (12.4.1995/540, muutoksineen)
Tuloverolaki (30.12.1992/1535, muutoksineen)
Varainsiirtoverolaki (29.11.1996/931, muutoksineen)

Arviointi:
Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät kurssin eri aihealueita
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja kauppakirjan laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö
Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh. 044 702 8523

Peruminen
Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää