Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. 
 
Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Toisen asteen lähihoitajaopiskelijat, jotka haluavat syventää osaamistaan ja jotka aikovat mahdollisesti hakea sairaanhoitajatutkinto-opiskelijaksi sekä valmistuneet lähihoitajat, jotka haluavat syventää ja lisätä omaa osaamistaan.
Edeltävä osaaminen: Perustieto hoitotyön perusteista ja ammattialan perussanastosta

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Tämä opintojakso sisältyy väyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.6.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. 
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Hallitset perustiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä toiminnoista sairaanhoitajan työssä.
 • Osaat vastata hoidon tarpeeseen tarkoituksenmukaisilla hoitotoimilla terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi.
 • Osaat toimia aseptisesti oikein.

Sisältö:

Hoitotyön toiminnot rajatuin osin:

 • aseptiikka (tavanomaiset varotoimet)
 • injektion anto (i.m ja s.c)
 • enteraalisesta ravitsemuksesta huolehtiminen (nenämahaletku)
 • erittäminen (katetrihoito)
 • vitaalielintoimintojen tarkkailu

Toteutus:
Opintojakso on tarkoitettu toisen asteen lähihoitajaopiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja jotka aikovat hakea sairaanhoitajatutkinto-opiskelijaksi. Opintojakso soveltuu myös lähihoitajataustaisille, jotka haluavat syventää ja lisätä omaa osaamistaan.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisalustalla. Opetus sisältää lyhyitä verkkoluentoja, keskustelutehtäviä, tietotestejä ja kokoavan lopputentin verkkoympäristössä. Verkkoluennot ja tehtävät eivät ole sidottu tiettyihin kellonaikoihin.

Voit rytmittää omaa oppimistasi ja opiskeluasi opintojakson toteutusajan puitteissa. Tämä opintojakso on avoinna ja suoritettavissa omaan tahtiin. Itseopiskelu verkko-oppimisympäristössä mahdollistaa sinulle oman aikataulun luomisen sekä itsenäisen ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T. Ojala, M. & Vuorinen, S. 2019 / 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro. (Hoitotyön taidot ja toiminnot on tilattavissa myös digikirjana Ellibsin verkkokaupasta.) 

TAI

 • Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. 2022 Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma Pro.
 • Duodemin-verkkokurssit (erillinen kirjautuminen opintojakson Learn-oppimisalustalla ilmoitetun ohjeen mukaan)
 • Muu opintojakson alussa annettava materiaali Learn-alustalla

Arviointi:
Opintojakson hyväksytty suoritus sisältää kaikkien tietotestien, tehtävien ja lopputestin suorittamisen. Lopputesti arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5 ja siitä muodostuu opintojakson arvosana.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/ Petra Turtiainen

Peruminen
Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää