Haluatko syventää osaamistasi kuntouttavan harjoittelun ohjaamisessa, tai haluatko suunnata kokonaan uusille urille? Silloin tämä korkeakouludiplomi voisi olla juuri sinua varten!

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat kasvava ongelma yhä nuoremman väestön keskuudessa. Liike on lääke moneen vaivaan, mutta onko väliä, miten liikkuu? Kyllä sillä on! Esimerkiksi selkäkivulle voi löytyä useita eri syitä, eikä sama liike lääkkeenä toimi kaikille. Uskomusten perusteella ei kannata toimia, vaan luottaa tutkittuun tietoon.

Kuntouttavan harjoittelun personal trainer korkeakouludiplomissa opit perustiedot tyypillisimmistä tuki – ja liikuntaelinsairauksista, sekä anatomisista rakenteista niiden taustalla. Hallitset sairauksien syntymekanismeja, sekä ymmärrät erilaisten liikkeiden vaikutuksen silloin, kun kyseessä ei olekaan täysin terve ja kivuton liikkuja. Diplomin suoritettuasi sinulla on perustiedot siitä, miten harjoitella turvallisesti, mutta kuitenkin tavoitteellisesti – tavoitteena nimenomaan tuki- ja liikuntaelinsairauden / – ongelman kuntouttaminen. Lisäksi perehdyt oman mielenkiintosi mukaan yritystoimintaan, markkinointiin ja palvelumuotoiluun.
 

Koulutuksen ajankohta: 2.9.2024 – 31.7.2026
Yhteinen aloitusinfo verkossa ti 3.9.2024 klo 9.00–12.00 ja ke 4.9.2024 klo 17.00–19.00. Opiskelija osallistuu näistä toiseen oman aikataulunsa mukaan. Infossa esitellään mm. korkeakouludiplomin rakenne, opinnoissa eteneminen sekä korkeakouludiplomin opettajat. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä opiskeluun liittyen. 

Tämän korkeakouludiplomikoulutuksen jokainen moduuli sisältää kaksi lähiopetuspäivää. Syksyn 2024 lähiopetuspäivät ovat 28.-29.11.2024 Kotkan uudella kampuksella. Vuoden 2025 kevään lähiopetuspäivät ovat 22.-23.5.2025. Lähiopetuspäiville osallistuminen on pakollista. 

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.  

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sekä lähiopetus Kotkan kampuksella.   
Laajuus: Korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus sisältää neljä 15 opintopisteen koulutuskokonaisuutta.  
Opintojen taso: AMK 
Paikkamäärä: 35  
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet. Suosittelemme kokemusta terveydenhuolto- /liikunta-alalta.  
Edeltävä osaaminen: Ei edeltävän osaamisen vaatimuksia.
Opettajat: Xamk:n lehtorit 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Naprapaatti (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Täydentävä osaaminen, vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.
Ilmoittautuminen on avoinna: 5.12.2023-15.8.2024.
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2024

Hinta: Yhteensä 900 €, hinta koostuu neljästä (4) moduulimaksusta á 225 €. Laskutus 225 € lukukausittain (syksy/kevät) aina uuden moduulin alkaessa. 
Koulutusmaksun hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Korkeakouludiplomikoulutuksen hintaan ei voi sisällyttää muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Perumisehto: Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksu (225 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Mikäli suoritat lukukaudessa vain osan opinnoista, ei lukukausimaksua hyvitetä.  

Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.  

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamk Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Mitä ovat korkeakouludiplomit?  
Korkeakouludiplomit (laajuus 60 op) ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta. 

 • Ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia. 
 • Ovat kaikille avoimia eikä koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia. 
 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Korkeakouludiplomin opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.  
 • Koulutusten laajuus on 60 opintopistettä eli n. 1 600 tuntia opiskelijan työtä (n. 200 opiskelupäivää). 

Kuntouttavan harjoittelun personal trainer korkeakouludiplomi -koulutus soveltuu sinulle, jos   

 • Tarvitset työtehtävissäsi syvempää tai täysin uutta osaamista tiettyyn teemaan liittyen – pohjakoulutuksestasi riippumatta.  
 • Haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi. 
 • Haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat monimuoto-opintoja. 
 • Etsit uutta suuntaa urallesi – olet sitten työssä tai työtön.
 • Haet laajaa, mutta tehokasta koulutusta – syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen tutkinnon sijaan.  

Diplomissa saavutettavanasi on uusin, korkeakoulutasoinen tutkimustieto, sekä käytännön osaaminen aiheesta.
 

Diplomikoulutuksen ajoitukset: 

 • Diplomikoulutus on suunniteltu suoritettavaksi kahden vuoden aikana.  
 • Koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista á 15 op.  
 • Kun opiskelija on suorittanut kaikki neljä moduulia (yht. 60 op), hän saa todistuksen Kuntouttavan harjoittelun  personal trainer korkeakouludiplomi -koulutuksen suorittamisesta.  
 • Yksittäisten moduulien suorittamisesta saa opintosuoritusotteen.  

Koulutuskokonaisuuden tavoitteet:

 • Hallitset yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja toimintahäiriöiden (esim. selkäkivut, olkapää- ja polvivaivat) erityispiirteet, ja sen, miten kuntouttavaa harjoittelua on ohjattava terveen yksilön harjoitteluun verrattuna.  
 • Hallitset perustiedot yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja toimintahäiriöiden esiintyvyydestä, oirekuvasta ja hoidosta kuntouttavan harjoittelun keinoin.
 • Osaat ihmiskehon anatomiaa ja fysiologiaa aihepiiriin soveltuvin osin (muun muassa tuki- ja liikuntaelimistö, verenkierto- ja hengityselimistö, energia-aineenvaihdunta). 
 • Ymmärrät ihmiskehon liikkeiden mekaaniset lainalaisuudet.
 • Osaat valita yksilölliset fyysiset harjoitteet asiakkaasi kuntoutumista tukien, huomioiden mahdollisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintuomat erityispiirteet. 
 • Osaat huomioida tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivän asiakkaasi kokonaisvaltaisesti. 
 • Ymmärrät syy-seuraussuhteet kuntouttavassa harjoittelussa näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen.  

Toteutustapa: 

Opiskelu tapahtuu pääasiassa itsenäisesti Learn-oppimisalustalla. Opintoihin voi liittyä myös aikaan sidottuja verkkoluentoja ja pienryhmäkeskusteluja. Eri opintojaksoihin liittyvät luennot, tehtävät ja testit/tentit ilmoitetaan aina kyseisen opintojakson alkaessa.  
 

Kuntouttavan harjoittelun personal trainer korkeakouludiplomi -koulutuksen moduulit sekä opintojaksot 

Moduli I: Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan ymmärtäminen (15 op) 3.9.-15.12.2024  

– Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5 op 
Tavoitteet:

 • Hallitset perustiedot tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta. 
 • Ymmärrät, miten luusto-lihasjärjestelmä rakentuu, ja miten se toimii ihmisen liikkuessa. 
 • Hahmotat, miten eri kehonosien toiminnallinen kokonaisuus rakentuu.
 • Osaat soveltaa anatomian osaamistasi kuntouttavan harjoittelun ohjaamiseen. 
 • Tunnistat yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin yhteydessä olevat anatomiset rakenteet ja ymmärrät syy-seuraussuhteita näiden välillä.  

– Tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteet 5 op 
Tavoitteet:

 • Hallitset perustiedot yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja – toimintahäiriöistä. Ymmärrät kyseisten sairauksien normaalin taudinkulun ja oirekuvan. 
 • Ymmärrät, mitä erikoispiirteitä tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntouttamiseen tähtäävä harjoittelu pitää sisällään. 
 • Ymmärrät kuntouttavan harjoittelun vaikutukset osana tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa. 

– Biomekaniikka 5 op  
Tavoitteet:

 • Ymmärrät tuki- ja liikuntaelimistön biomekaniikkaa soveltuvin osin. 
 • Osaat tarkastella kehon liikettä ja toimintaa niin, että ymmärrän sen mekaaniselta kannalta.
 • Osaat hyödyntää biomekaniikkaa kuntouttavan harjoittelun ohjaamisessa. 
 • Osaat perustaidot kehon biomekaanisten ilmiöiden analysoimisessa.

Moduli II: Liikkuvan ihmisen kokonaisvaltainen ymmärtäminen (15 op) 13.1.-25.5.2025  

– Urheilulääketiede ja ravitsemus 5 op
Tavoitteet:

 • Perehdyt tyypillisimpiin liikunta- ja urheiluvammoihin. 
 • Ymmärrät ja osaat selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tunnet vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita. 
 • Ymmärrät, miten urheiluvammoja voidaan kuntouttaa ja ennaltaehkäistä. 
 • Perehdyt liikkujan ravitsemussuosituksiin, sekä siihen miten ravitsemuksella voidaan vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn ja kehittymiseen. 

– Psykologia ja vuorovaikutus 5 op 
Tavoitteet:

 • Hallitset yksilön persoonallisuuteen ja sen kehittymiseen vaikuttavat perusteet. Tiedät, miten yksilön persoonallisuus kehittyy ja muuttuu elämänkaaren aikana.
 • Osaat selittää yksilön käyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. 
 • Ymmärrät yksilöiden erilaisia tapoja käyttäytyä kriisitilanteissa. 
 • Osaat suhteuttaa omaa toimintaasi asiakastilanteissa huomioiden yksilöiden erilaiset keinot selviytyä kriisitilanteista.
 • Hallitsen ammattimaisen vuorovaikutuksen niin asiakastilanteissa kuin mainonnassakin. 

– Liikuntafysiologia 5 op  
Tavoitteet:

 • Perehdyt liikunnan terveysvaikutuksiin. 
 • Ymmärrät ja osaat selittää fyysisen aktiviteetin aikaansaamia muutoksia muun muassa aineenvaihdunnassa sekä lihasten ja hermoston toiminnassa. 
 • Perehdyt fyysisen suorituskyvyn arviointiin ja mittaamiseen sekä tunnet näyttöön perustuvia terveysliikuntasuosituksia. 
 • Ymmärrät, miten erilaisilla harjoitusmenetelmillä voidaan vaikuttaa fyysiseen kuntoon ja suorituskykyyn etenkin tuki- ja liikuntaelinsairauksien kohdalla. 

Moduli III: Kuntouttavan harjoittelun ohjaaminen (15 op) 1.8.-31.12.2025

– Liikunnan ohjaamisen teoreettiset perusteet 5 op

Tavoitteet:

 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellisia liikunnan ohjaustilanteita liikuntapedagogiikan ja -didaktiikan teorioita hyödyntäen. 
 • Osaat ohjauksesi suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa huomioon asiakas- ja olosuhdetekijät.
 • Osaat luoda ohjaustilanteeseen positiivisen ilmapiirin.
 • Osaat käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä

– Kuntouttavan harjoittelun ohjaaminen I 5 op
Tavoitteet:

 • Hallitset kuntouttavan harjoittelun fysiologiset perusteet tavallisimpien niska- ja selkäsairauksien osalta. 
 • Osaat valita ja ohjata yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisia harjoitusmenetelmiä tukirangan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
 • Muodostat käsityksen harjoittelun vaikuttavuudesta ja osaat selittää harjoittelun nousujohteisen etenemisen terveyshyötyineen niska- ja selkäsairauksien kuntouttamisessa. 
 • Osaat pääpiirteittäin selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä. 

– Kuntouttavan harjoittelun ohjaaminen II  5 op
Tavoitteet:

 • Hallitset kuntouttavan harjoittelun fysiologiset perusteet tavallisimpien ylä- ja alaraajaongelmien ja -sairauksien osalta. 
 • Osaat valita ja ohjata yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisia harjoitusmenetelmiä raajanivelten toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
 • Muodostat käsityksen harjoittelun vaikuttavuudesta ja osaat selittää harjoittelun nousujohteisen etenemisen terveyshyötyineen. 
 • Osaat pääpiirteittäin selittää sekä ylä- että alaraajoihin kohdistuvien sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksiä ja mekanismeja oireiden ja sairauksien synnyssä. 

Moduli IV: Yrittäjyys-, markkinointi- ja digiosaaminen (15 op) 1.1.-31.7.2026 (opiskelija valitsee yht. 15 op seuraavista vaihtoehdoista, osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa jo aiemmin) 

– Hyvinvointiyrittäjyys ja verkostojen hyödyntäminen 5 op (Pakollinen)
Tavoitteet:

 • Ymmärrät eri toimijoiden panoksen asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä. 
 • Tiedät, mitä on hyvinvointialan liiketoiminta ja tunnistat alan toimijaverkostoja. 
 • Ymmärrät yhteiskehittämisen ja arvon luonnin verkostossa. 
 • Tunnistat ja analysoit toimintaympäristön liiketoimintamahdollisuuksia. 
 • Osaat suunnitella ja kehittää liiketoimintaa vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti. 
 • Osaat ottaa kehittämistyössä huomioon digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet. 
 • Tunnet eettiset periaatteet ja lähtökohdat hyvinvointiyrittäjyydessä ja verkostoissa toimimisessa. 

– Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op 
Tavoitteet:

 • Osaat selvittää ja kuvata eri asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. 
 • Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. 
 • Osaat määritellä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä. 
 • Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa. 
 • Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. 
 • Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden brändin elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus. 

– Hyvinvointipalveluiden myynti ja sisältömarkkinointi 5 op
Tavoitteet:

 • Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa. 
 • Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden. 
 • Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena. 

– Käyttäjälähtöisten palveluiden markkinointi 5 op 
Tavoitteet:

 • Osaat kehittää nykyisiä ja uusia palveluja vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti ja ottaa huomioon palvelujen digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet. 
 • Osaat käyttää palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keskeisiä menetelmiä. 
 • Osaat valita ja soveltaa vuorovaikutteisia kehittämismenetelmiä ja malleja käytännössä. 
 • Osaat työskennellä kehittämistiimin jäsenenä. 
 • Osaat hyödyntää markkinoinnin keinoja ja menetelmiä palvelutuotteen markkinoille tuomisessa. 

– Liikuntatuotteen palvelumuotoilu 5 op 
Tavoitteet:

 • Tiedät, mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan. 
 • Osaat käyttää erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä käyttäjälähtöisen liikuntatuotteen kehittämisessä. 
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin. 

– Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5 op
Tavoitteet: 

 • Tunnet ja osaat arvioida kuntoutuksessa sovellettavia sähköisiä palveluita ja niiden käytettävyyttä. 
 • Osaat käyttää ja kehittää kuntoutumista tukevia sähköisiä palveluita. 
 • Tunnet erilaisia hyvinvointiteknologian työkaluja, tuotteita ja palveluita.
 • Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset teknologiset välineet ja pelillisyys tarjoavat kuntoutumisen edistämiseksi. 
 • Ymmärrät sähköisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian eettisiä ja tietoturvaan liittyviä näkökulmia. 
 • Osaat hyödyntää palvelumuotoilua hyvinvointiteknologisten ratkaisujen suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Diplomi suoritetaan kokonaisuutena, ei yksittäisinä opintojaksoina tai moduuleina. 

Kuntouttavan harjoittelun personal trainer korkeakouludiplomin opetussuunnitelmaan pääset tästä.

 

Opiskelumateriaali:  
Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-oppimisalustalla opintojen alkaessa. Valtaosa oppimateriaalista on saatavissa sähköisesti / e-kirjoina Xamkin kampuskirjaston kautta.    

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet:
Arviointi tapahtuu opintojaksokohtaisesti. Arvioinnin kohteena voi olla joko kirjallinen tehtävä tai tentti, tai käytännön kuntouttavan harjoittelun ohjaamiseen liittyvän asiakastyön raportointi.  

Arviointiasteikko:
Jokainen opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5 opintojaksokohtaisten tehtävien ja tenttien osalta. Suoritettuasi hyväksytysti kaikki opintojaksot ja niistä koostuvat opintokokonaisuudet, olet suorittanut 60 opintopisteen laajuisen Kuntouttavan harjoittelun korkeakouludiplomin.   

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä: 
Koulutusvastaava Marja Turkki, etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:  
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, p.044 702 8342 / Niina Nikkola 

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.  

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää