Ajankohta: 21.1.–9.12.2025, aloitusinfo 21.1.2025 klo 10-11
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sisältäen pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä, verkkoluentoja ja etätapaamisia.
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, AMK 
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Koulutus on kohdennettu erityisesti lastensuojelussa työskenteleville. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka harkitsevat lastensuojelun tehtäviin hakeutumista sekä niille, jotka tarvitsevat ammatillista vahvistusta lastensuojelun osaamisessa. 

Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Perttu Noponen, Karoliina Rötkö, Hanna Haatainen ja Johanna Jussila

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamk Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 15.12.2024
Hinta: 450 € (15 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 225 €) aina lukukausien alussa (syyskuussa ja tammi-helmikuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia.Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksun ensimmäinen erä (225 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Syyslukukauden laskua ei veloiteta, jos ilmoituksesi on tullut ennen syyslukukauden alkua.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

Lastensuojelun osaajakoulutuksessa pääset tutustumaan lastensuojelun nykytilaan, ajankohtaisiin ilmiöihin, kehittämistarpeisiin ja hyviin käytäntöihin. Vuoden 2025 osaajakoulutuksessa tarkastelemme mm. lasten ja nuorten väkivallan yleistymistä ja näkymistä lastensuojelutyössä.

Opintojen aikana pääset tarkastelemaan lapsen, nuoren ja hänen lähiverkostonsa yksilöllisiä tuen tarpeita sekä voimavaroja. Hyödynnämme lapsilähtöisen työn menetelmiä sekä kokemusasiantuntijuutta. Tunnistetaan ja vahvistetaan omaa osaamista monialaisessa verkostotyössä.

Koulutus kehittää osaamistasi ja antaa eväitä ylläpitää hyvinvointiasi haastavissa tilanteissa huomioiden traumakokemusten merkityksen lastensuojelutyössä.

Koulutuksessa tutustutaan kehittämishankkeisiin, tutkimuksiin ja innovaatioihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti sekä etsitään yhdessä eväitä lastensuojelun haasteiden ja ilkeiden ongelmien ratkaisemiseksi. Opintojen aikana hyödynnetään jaetun asiantuntijuuden mallia. Opiskelijoiden kokemuksia ja kehittämisideoita nostetaan esille jakamalla ja jalostamalla hyviä käytäntöjä.

Lastensuojelun osaaja, 30 op -koulutus koostuu kuudesta opintojaksosta:  
 
Kevät 2025:
 
Lastensuojelun ajankohtaiset ilmiöt 5 op
Ajankohta: 3.2.–16.3.2024, verkko-opetus klo 9.00–12.00; ti 4.2. ja ti 18.2.
Opettajat: Karoliina Rötkö ja Perttu Noponen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
Opintojaksolla: 

 • Perehdymme ajankohtaisiin lastensuojelun ilmiöihin ja vahvistamme osaamista kompleksisissa tilanteissa.
 • Tarkastelemme työntekijän ja työyhteisön resilienssiä tukevia tekijöitä.

Lastensuojelun asiakkaana 5 op
Ajankohta: 3.3.–15.4.2024, verkko-opetus klo 9.00–12.00; ti 4.3. ja ti 18.3.
Opettaja: Hanna Haatainen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
Opintojaksolla: 

 • Tarkastelemme lastensuojelun asiakkuutta osallisuuden ja asiakaskokemuksen näkökulmista. 
 • Perehdymme työotteisiin ja menetelmiin, jotka tukevat asiakkaan motivoitumista työskentelyyn erilaisissa lastensuojelun asiakastilanteissa.

Lastensuojelun avohuolto ja tehostettu perhetyö 5 op
Ajankohta: 1.4.–14.5.2024, verkko-opetus klo 9.00–12.00; ti 4.3. ja ti 18.3.
Opettaja: Hanna Haatainen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
Opintojaksolla:

 • Tutustumme avohuollon ja tehostetun perhetyön ajankohtaisiin toimintatapoihin, periaatteisiin ja menetelmiin vaikuttavuuden näkökulmasta. 
 • Perehdymme tuen tarpeen arviointiin monitoimijaisen ja suunnitelmallisen työskentelyn näkökulmista. 

Syksy 2025:
 
Työskentely lastensuojelun sijaishuollossa 5 op
Ajankohta: 1.9.–14.10.2024, verkko-opetus klo 9.00–12.00; ti 2.9. ja ti 16.9.
Opettaja: Johanna Jussila, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
Opintojaksolla:

 • Tarkastelemme suhdeperustaista eettisesti kestävää ja vaikuttavaa sijaishuollon työtä. 
 • Tutustumme sijaishuollon erilaisiin työorientaatioihin. 
 • Vahvistamme ymmärrystä sijaishuollon lainsäädännöstä.

Haastavat asiakastilanteet 5 op
Ajankohta: 29.9.–11.11.2024, verkko-opetus klo 9.00–12.00; ti 30.9. ja ti 14.10.
Opettaja: Johanna Jussila, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
Opintojaksolla:

 • Rakennamme tiedollisia ja toiminnallisia valmiuksia erilaisiin haastaviin lastensuojelun asiakastilanteisiin ja niiden ehkäisyyn. 
 • Tarkastelemme aihetta myös ajassa ilmenevien uusien asiakastilanteiden näkökulmista.

Uudistuva lastensuojelu 5 op
Ajankohta: 27.10.-9.12.2024, verkko-opetus klo 9.00–12.00; ti 28.10. ja ti 11.11.
Opettajat: Karoliina Rötkö ja Perttu Noponen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
Opintojaksolla:

 • Laajennamme tietopohjaa kehittämistyön mahdollisuuksista lastensuojelun eri toimintaympäristöissä. 
 • Tutustumme konkreettisiin kehittämistyön työkaluihin. 
 • Tarkastelemme lastensuojelun innovatiivista ja kokeilevaa kehittämistä suomalaisin ja kansainvälisin esimerkein. 

Voit tutusta opetussuunnitelmaan myös oheisesta linkistä: Lastensuojelun osaaja | Opinto-opas, XAMK  

Koulutuksen toteutus: 
Lastensuojelun osaaja, 30 op -koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksoille osallistuminen on suotavaa, mutta läsnäolopakkoa ei ole. Luento-osuudet nauhoitetaan, opiskelijoiden ryhmätyöskentelyosuuksia ei sen sijaan nauhoiteta. Jos opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen, niin hän tekee korvaavan reflektoivan tehtävän kahden viikon aikana kontaktiopetuksesta. Jokaisen opetuskerran yhteyteen tulee Learn-oppimisalustalle palautuslaatikko korvaavalle tehtävälle. 

Lastensuojelun osaaja -koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Koulutukseen sisältyy kuusi opintojaksoa.  Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli noin 100 työpäivää. 

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä:
Lehtori Perttu Noponen, Xamk, perttu.j.noponen@xamk.fi 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828, Tiina Valjakka

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää