Ajankohta: 02.09.2024 – 15.12.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Tommi Pantzar, Laura Hokkanen
 
Väyläopiskelija: Tämä opintojakso kuuluu väylä Yhteisöpedagogi (AMK), ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä -opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Yhteisöpedagogi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot

Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2024
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Tunnet ympäristö- ja luontokasvatuksen teoreettisen taustan, tavoitteet sekä menetelmiä luontosuhteen vahvistamiseen ja ympäristökasvatukselliseen toimintaan.
 • Tunnistat taide- ja luontolähtöisten menetelmien mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämisessä.
 • Hahmotat tarinallisuuden merkityksen luonto-ohjauksen/-palvelutuotteen rakentamisessa.
 • Osaat hyödyntää luovia menetelmiä oman hyvinvointisi tukena.

Sisältö:

 • Mitkä ovat luonto- ja ympäristökasvatuksen teoreettiset tausta ja tavoitteet?
 • Millaisia menetelmiä on luontosuhteen vahvistamiseen?
 • Miten taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää hyvinvoinnin edistämisessä?
 • Miten tarinallisuutta voidaan hyödyntää luonto-ohjauksen ja palvelutuotteen rakentamisessa?
 • Miten voit tukea omaa hyvinvointiasi luovien menetelmien avulla?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Perehdyt seuraaviin aihepiireihin:

 • luonto- ja ympäristösuhteen vahvistaminen
 • taide- ja luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa
 • tarinallistaminen ja elämykset
 • hyvän luonto-ohjaustuokion rakennuspalaset.

Opintojakson tehtäviä voi toteuttaa haluamassaan aikataulussa. Opintojaksoon ei sisälly tenttiä. Opintojaksolla toteutetaan vertaisarviointitehtävä, jonka palautus on 1.12.2024 sekä kahden arvotun työn vertaisarviointi 15.12. mennessä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia teoksia:

 • Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta. https://www.theseus.fi/handle/10024/475407
 • Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut – Opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81448/URNISBN9789515884305.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Laitinen, L. 2017. Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf
 • Suomalaisten luontosuhde -tutkimusraportti 2021. Sitra ja Kantar TNS. https://www.sitra.fi/app/uploads/2021/12/suomalaisten_luontosuhteet_tutkimusraportti_v2.pdf

Arviointi: Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 576 0037/ Ruut Kokki

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää