Ajankohta: 28.10. – 20.12.2024
 
Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024 – 12.1.2025 välisenä aikana.
 
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Sirpa Sahinjoki
 
Väyläopiskelija: Tämä opintojakso kuuluu väylä Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta -opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 13.10.2024
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata matkailu- ja ravitsemisalaa toimialana.
  • Osaat kuvata toimialan kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden trendejä.

Sisältö:

  • Mitä on matkailu- ja ravitsemisala toimialana?
  • Mitkä ovat alan trendit, haasteet ja mahdollisuudet?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso käynnistyy 28.10. verkko-infolla, joka nauhoitetaan. Lisäksi opintojaksolla on kaksi ohjausklinikkaa koskien opintojakson oppimistehtäviä. Infon jälkeen itsenäinen aihealueeseen tutustuminen ja oppimistehtävät yksilö-, pari tai pienryhmissä. Opintojaksolla on verkkotentti ja teemoihin liittyvää keskustelua. Tentin ja tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali: Materiaali Learn-alustalla, muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi:

Osaat:

  • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä,
  • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä,
  • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia,
  • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tehtävät ja tentti arvioidaan arvosanalla 1 – 5, tehtävien arvioinnissa käytetään vertaisarviointia, itsearviointia ja opettajien antamaa palautetta.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 576 0037 / Ruut Kokki

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää