Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus, 30 op

Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Lisäksi palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua. Lisäksi osaamisalueiden määrittelyssä on ollut mukana työelämän edustajia eri puolilta Suomea.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Ajankohta: 8.9.2022-26.5.2023 Lähipäivät järjestetään seuraavasti: 8.-9.9., 13.-14.10.,  10.-11.11. ja 8.-9.12.2022 sekä 12.-13.1., 9.-10.2., 16.-17.3., 20.-21.4. ja 25.-26.5.2023

Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
Laajuus: 30 op

Kohderyhmä: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Ryhmäkoko: 30 opiskelijaa
Hakuaika: 4.4.- 15.5.2022
Opiskelijavalinnat tehdään viimeistään 20.5.2022 ja niistä tiedotetaan sähköpostilla. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa sähköpostitse 5.6.2022 mennessä.
Hinta: 1500 € (ALV 0 %), laskutus 1-4 erässä.

Sisältö:

  • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat, 2 op
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op
  • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito, 5 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät, 8 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä, 5 op
  • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op

Toteutus:

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi.

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella täydentyvällä portfoliolla, joka sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtävänantoja sekä muita mahdollisia tehtäviä.

Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja niin, että suoritukset arvioidaan opintojaksoittain. Näin osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja opiskelija saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Opiskelijavalinnat: Opiskelijavalinnat tehdään viimeistään 20.5.2022 ja niistä tiedotetaan sähköpostilla. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa sähköpostitse 5.6.2022 mennessä.

Peruutusehdot: Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Lisätietoja koulutuksesta:
lehtori Ann-Mari Sippu, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:
Täydennyskoulutuksen toimisto taydennyskoulutus@xamk.fi 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää