Ajankohta: 2.5.-31.8.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Anne Ulmanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 21.4.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida kriisi- ja traumalähtöisesti asiakkaan haasteellista elämäntilannetta ja kohtaat asiakkaan ymmärtäen hänen elämäntarinaansa.
 • Osaat tunnistaa asiakkaan psykiatrisen sairauden oireita, arvioida hänen toimintakykyään sekä hoidon ja kuntoutuksen tarvetta.
 • Osaat keskeisiä mielenterveys-ja päihdehoitotyön puheeksiottamisen menetelmiä ja hoitotyön toimintoja.

Sisältö:

 • Miten tunnistat asiakkaan kriisin vaiheet?
 • Miten autat asiakasta kriisin eri vaiheissa?
 • Miten tunnistat traumatisoitumisen asiakkaan elämäntarinasta?
 • Miten kohtaat mielenterveys- ja päihdeasiakkaan?
 • Mitkä ovat yleisimpien psykiatristen sairauksien oireet ja vaikutukset toimintakykyyn?
 • Miten arvioit asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta?
 • Millaisia hoitotyön menetelmiä käytät asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää itsenäisiä tehtäviä, aikatauluttamattomia verkkokeskusteluja ja kotona tehtävän loppukokeen.

Kaikki kurssimateriaalit ja tehtävät on tarkoitettu syväoppimisen tueksi. Kokeen voi uusia kaksi kertaa, mutta sitä ei voi korottaa. Kokeen tekemiseen käytettävästä ajasta ja ylimääräisistä suorituskerroista voidaan sopia tarvittaessa yksilöllisesti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoito-työ. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lönnqvist J., Henriksson M & Marttunen M. 2017 Psykiatria. Duodecim.
 • Psykiatrian Käypä hoito –suositukset
 • Päihdelääketieteen Käypä hoito -suositukset
 • Lastenpsykiatrian Käypä hoito –suositukset
 • Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.
 • Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013.
 • Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110832/TOIMINTAOHJE%20%20liitteet.pdf?sequen ce=2&isAllowed=y
 • Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

Arviointi:
Tehtävät arvioidaan asteikolla täydennettävä-hyväksytty ja kurssin arvosana muodostuu loppukokeesta.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää