Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Huom! Syksyn ensimmäinen aloitus tällä toteutuksella 6.8.2024. Viimeinen aloitus on 29.10.2024. Opintojakson toteutus päättyy 31.12.2024.

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
 
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 27.10.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat toimia ammattimaisesti asiakkaan hyvän ravitsemushoidon edistämiseksi.
 • Osaat käyttää ravitsemustilan arviointiin soveltuvia menetelmiä, tunnistat vajaaravitsemuksen ja osaat toimia ammatillisessa yhteistyössä ravitsemustilan korjaamiseksi ja parantamiseksi.
 • Hallitset eri ikäryhmien ravitsemuksen erityispiirteitä ja osaat toimia vastuullisesti erityistilanteissa ja sairauksien hoidon ravitsemuksellisten vaatimusten mukaisesti.

Sisältö:

 • Miten toteutetaan suositusten mukainen ruokailu osana hyvää hoitoa?
 • Millä menetelmillä ja miten ravitsemustilaa arvioidaan ja miten seulotaan vajaaravitsemusriskissä olevat asiakkaat?
 • Kuinka käynnistettään ravitsemustilan korjaaminen?
 • Mitkä ovat ikääntyneen asiakkaan ravitsemuksen erityispiirteet?
 • Miten rakennemuunnetut ruokavaliot toteutetaan ravitsemuksellisesti täysipainoisesti?
 • Miten erityisruokavaliot toteutetaan ja edistetään hyvää ravitsemusta eri tilanteissa, kuten sydän- ja verisuonissairaudet, haavahoito, syöpäpotilaan ravitsemus, maha- ja suolikanavan sairaudet, keliakia, diabetes
 • Yhteistyö asiakaslähtöisen ravitsemuksen edistämisessä, ammatilliset vastuut ja kirjaaminen asiakastietoihin.

Toteutus:

 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 
 • Opintojakson tavoitteiden ja sisältöön tutustumisen jälkeen opiskelija laatii itselleen tavoitteet ja aikataulun opintojaksolle.
 • Opintoja on mahdollista tehdä ajasta ja paikasta riippumatta omaan tahtiin ja itsenäisesti työskennellen.
 • Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata 2-3 kk aikaa.
 • Opintojakson soveltavan case-tehtävän voi halutessaan tehdä pari- tai pienryhmätyönä ja kytkeä omaan työhön ja työpaikkaan.
 • Opintojaksolla on keskustelualueita, joilla pääsee vaihtamaan mielipiteitä ja ajatuksia toisten opiskelijoiden kanssa, ja osa tehtävistä on vertaisarvioitavia.
 • Oppimistehtävien painotuksia voi valita oman mielenkiinnon mukaan.
 • Opintojaksolla on tallennettuja luentoja, jotka voi kuunnella oman aikataulun mukaan.
 • Opintojaksolla ei ole aikaan ja paikkaan sidottuja tapaamisia eikä pakollisia ryhmätöitä. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Opettajan kokoama opiskelumateriaali Learn-alustalla.
 • Lisäksi luentotallenteita eri aihealueista.
 • Julkaisuja:
  • Ravitsemushoitosuositus: https://www.julkari.fi/handle/10024/146233
  • Vireyttä seniorivuosiin, ikääntyneiden ruokasuositus: https://www.julkari.fi/handle/10024/139415

Arviointi:

 • Tenttien arviointi 1–5, tehtävät ja keskustelutehtävät hyväksytty- hylätty, case tehtävä vertaisarvioitu hyväksytty/hylätty.
 • Kokonaisarvosana muodostuu tenttien arvosanojen keskiarvona.
 • Arviointikehikko Learn-alustalla.

Arviointiasteikko: 

1-5

Voisit olla kiinnostunut myös seuraavista Hyvinvointia ruuasta -teeman opintojaksoista

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 576 0037/Ruut Kokki

Peruminen
Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää