Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Huom. ensimmäinen aloitus on 6.2.2024.
 
Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.
 
Tämä opintojakso tulee tarjolle myös syksyllä 2024. Opintojakson ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
 
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 18.6.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Sopimus on kaksipuolinen oikeustoimi, jolla luodaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimusoikeuden opintojakso auttaa ymmärtämään yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita sekä hahmottamaan sopimusosapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia yksilön ja yrityksen näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään asioita, joita me kaikki tarvitsemme oikeuksiemme ja velvollisuuksiemme ymmärtämiseksi – yksilön ja yrityksen tasolla.

Jokainen meistä tekee sopimuksia jatkuvasti myös tietämättään. Mitä esimerkiksi tapahtuu, jos tilattu sähköauto jää saamatta? Kuka on vastuussa vai ei kukaan? Sopimusoikeuden opinnot eivät anna suoraa vastausta tähän kysymykseen, mutta opinnot suorittamalla saat vastaamiseen hyvät valmiudet.  

Tavoitteet:
Opiskelija

 • hallitsee sopimuksen syntyyn vaikuttavat normit
 • ymmärtää sopimuksen sitovuuden
 • tunnistaa sopimuksen suoritushäiriöt
 • hallitsee sopimuksen päättämisen
 • tuntee erilaiset sopimustyypit
 • osaa laatia pienimuotoisen sopimuksen
 • hallitsee irtaimen kaupan keskeiset periaatteet

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:

 • Yleiset sopimuksiin liittyvät argumentaatioperiaatteet
 • Sopimuksen syntyminen
 • Pätemättömyys
 • Edustaminen
 • Sopimuksen tulkinta
 • Sopimusrikkomuksen seuraamukset
 • Sopimuksen laatiminen
 • Irtaimen kauppa

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaisesti hyödyntäen opettajan kokoamaa opiskelumateriaalia. Materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä, jotka tulee tehdä. Opintojaksolla ei ole ryhmätöitä tai aikaan sidottuja verkkoluentoja .
 

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opettajan laatimaa materiaalia.

Oheislukemistona (paperi- tai verkkokirjana) voi käyttää esim.
Sopimusoikeuden perusteet: Ari Saarnilehto (2016 tai uudempi) Alma Talent
Sopimusoikeus; Mika Hemmo (2017) WSOY Pro
Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet: Esko Hoppu, Kari Hoppu (2020 tai vanhempi)

Lainsäädäntö:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 (Si 402)
Kauppalaki 27.3.1987/355 (Si 501)
Lisäksi pääpiirteittäin:
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, Luvut 1, 3, 4, 5, 6 ja 8 (Yr 501)

Arviointi:

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät opintojakson eri aihealueita .
Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja (esim. kauppakirjan) laadinnasta.
Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö.
Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh. 044 702 8523

Peruminen
Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää