Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta eli niin sanottu sote-valvontalaki tuli voimaan vuoden 2024 alussa. Valvontalain tarkoituksena on turvata laadukkaat palvelut ja asiakas- ja potilasturvallisuus yhtenäisin kriteerein julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samalla siirrytään yhtenäiseen rekisteröintimalliin. Perustiedot kaikista yksityisistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista kootaan valtakunnalliseen Soteri-rekisteriin.

Uusi valvontalaki kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa koskevat säännökset ja vahvistaa palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa. Omavalvonta on laadun hallintaa, riskienhallintaa sekä jatkuvuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista. Kaikkia palveluntuottajia, uutena terveydenhuolto, koskee jatkossa yhtenäinen toiminnan aikainen omavalvontavelvoite. Siihen sisältyy muun muassa palveluyksikkökohtaisen ja oman toiminnan laajuuden mukaan määräytyvän omavalvontasuunnitelman laatiminen.

 

Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. 

HUOM! Syksyn ensimmäinen aloitus tällä toteutuksella 6.8.2024!

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot (sh) ja vapaasti valittavat opinnot (sosionomi)
Ilmoittautuminen päättyy: 24.11.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Tunnet valvontalain ja omavalvonnan määräyksen ja sen keskeisen sisällön
 • Opit arvioimaan asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä riskienhallintaa valvontalakiin nojaten
 • Perehdyt palveluntuottajan ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuteen asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi

Sisältö:

 • Valvontalaki ja sen keskeinen sisältö
 • Omavalvonta;
  • Omavalvontaohjelma
  • Omavalvonnan palveluyksikkökohtainen määräys
  • Omavalvontasuunnitelmat ja sisältö
 • Asiakas- ja potilasturvallisuus
 • Palveluntuottajan ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat palveluyksikön toiminnassa epäkohtia tai puutteita asiakkaan tai
 • Potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisessa.
 • Omavalvontasuunnitelmasta päivittäinen työväline johtamiseen, perehdyttämiseen ja yhtenäiseen riskienhallintaan sekä asiakas- ja
 • Potilasturvallisuuden varmistamiseen
 • Omavalvonnan arviointi ja raportointivelvoite

Toteutus:

 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.
 • Opiskelu on itsenäistä työskentelyä ja jokainen voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti.
 • Opintojaksolla ei ole liveluentoja tai ryhmätöitä.
 • Kaikki materiaali on avoinna koko opintojakson ajan.
 • Learn oppimisympäristön oppimistehtävät ja tentit palautettava ennen opintojakson päättymistä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Kaikki opiskeluun liittyvä materiaali on Learn-alustalla. Materiaali koostuu Learn-alustalta löytyvistä esityksistä, sähköisistä linkeistä ja niihin yhdistetyistä tehtävistä.

Arviointi:

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien opintojakson oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, 040 631 9828/Tiina Valjakka

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää