Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 2 kk.
Huom. syksyn ensimmäinen aloitus on 6.8.2024. Viimeinen aloitus on 29.10.2024. Opintojakson toteutus päättyy 31.12.2024.

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 3 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Katso myös opintojakso Markkinointijuridiikan perusteet 5 op

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 27.10.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tämä opintojakso soveltuu hyvin suoritettavaksi yhdessä laajemmin markkinointijuridiikkaa käsittelevän ja sisällöltään sekä opintovaatimuksiltaan vaativamman opintojakson ”Markkinointijuridiikan perusteet” (5 op) kanssa.

Tavoitteet:
Osoitat perehtyneisyyttä sosiaalisen median markkinointia koskevaan suomalaiseen peruslainsäädäntöön, itsesääntelyohjeisiin ja käytänteisiin. Tunnistat ja osaat kuvata sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja osaat ottaa ne ennakoivasti huomioon tuottaessasi somemarkkinointia ja sen aineistoja. Sinulla on perusvalmiudet arvioida yrityksiin ja muihin organisaatioihin sekä kuluttajiin ja muihin mahdollisiin kohderyhmiin kohdistuvaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointia sekä verkkokauppaan liittyvää säätelyä juridisesta näkökulmasta.

Sisältö:
Mitkä ovat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin peruspiirteet ja keskeiset juridiset säännöt?
Millaisia toimialakohtaisia sosiaalisen markkinoinnin säännöksiä on?
Mitkä ovat tärkeimmät somemarkkinoinnissa huomioitavat tekijänoikeuksiin liittyvät säännöt?
Miten henkilötietoja voidaan käyttää somemarkkinoinnissa?
Mitkä ovat seuraamukset sääntöjen vastaisesta somemarkkinoinnista?

Toteutus:
Opintojakson voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta ja se soveltuu erityisesti työelämässä toimiville.

Opintojaksolla on yksi toteutusosa. Opintojakso perustuu itseopiskeluun. Opintomateriaali koostuu kirjallisesta materiaalista, linkeistä www-sivuille ja videoidusta opintomateriaalista.

Opintojakso suoritetaan neljällä tentillä. Näistä tenteistä kolme on asteittain vaikeutuvia monivalintatenttejä, joiden aineisto luetellaan opintojakson Learn-sivuilla. Neljäs tentti on aineistotentti; sen tenttikysymykset liittyvät kunkin kysymyksen yhteydessä annettavaan aineistoon. Aineisto annetaan linkkinä tekstitiedostoon, internetsivuille, podcastiin tai erilliseen videoon.

Kaikki tentit voi suorittaa sähköisesti etätentteinä Learn-verkko-oppimisympäristössä oman aikataulun mukaisesti.

Tentit voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti, mutta opintojakson ohjeellisen suoritusajan puitteissa.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 80 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
– Koivumäki: Markkinointijuridiikka 2022, opintojakson Learn-alustalla ilmoitetuin osin. Kirja on saatavilla myös e-kirjana.
– Opetusvideot (saavutettavissa opintojakson Learn-sivujen kautta).
– Muu opintojakson Learn-alustalla ilmoitettu aineisto.

Arviointi:
Kokonaisarviointi perustuu opiskelijan neljästä tentistä saamiin yhteispisteisiin, maksimipisteet 100 pistettä. Hyväksymisraja ja arvosanan 1 raja on 41 pistettä.

Opiskelijan osaamista arvioidaan seuraavilla osa-alueilla:
– Tunnet sosiaalisen median markkinointijuridiikan perussäännöt sekä itsesääntelyn ja käytänteiden perusteet.
– Osaat käyttää asiantuntevasti sosiaalisen median markkinoinnin lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
– Osaat tunnistaa ja kuvata somemarkkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon tuottaessasi somemarkkinointia.
– Osaat arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa somemarkkinointia juridisesta näkökulmasta.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää