Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. HUOM! Syksyn ensimmäinen aloitus tällä toteutuksella 6.8.2024! 

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024 – 12.1.2025 välisenä aikana. 

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Haija Kankkunen
 
Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Tämä opintojakso sisältyy väyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).
 
Väyläopinnot lukiolaisille: Tämä opintojakso sisältyy sairaanhoitajaväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:  Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy:  24.11.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. 
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

Terveyden edistäminen

 • Ymmärrät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat ja tasot.
 • Tunnistat yksilön ja yhteisön terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät.
 • Tiedät globaalit terveysuhat ja haasteet.
 • Osaat etsiä ja soveltaa indikaattoripankeista saatavaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tehdä kansanterveyttä tukevia johtopäätöksiä.
 • Ymmärrät hyvinvointiteknologian mahdollisuudet terveyden edistämisessä.
 • Ymmärrät väestöryhmien terveyserojen merkityksen ja osaat toimia omalta osaltasi niiden vähentämiseksi.
 • Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.

Ravitsemus

 • Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
 • Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
 • Osaat huomioida kestävää kehitystä ja eettisyyttä ravitsemushoidossa ja –ohjauksessa.
 • Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö:

Terveyden edistäminen

 • Mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohdat?
 • Mitä tarkoittavat promootio ja prevention eri tasot terveyden edistämisessä?
 • Mitkä ovat terveyttä suojaavat ja vahvistavat tekijät?
 • Miten hyödynnät sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin osaamista asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
 • Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja haasteita ja uhkia terveyden edistämisessä?
 • Miten hyödynnät eri indikaattoripankkien tuottamaa tietoa terveyden edistämisessä?
 • Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa, terveysteknologiaa ja tekoälyä?
 • Mikä merkitys on väestöryhmien välisillä terveyseroilla ja miten huomioit ne hoitotyössä?
 • Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?

Ravitsemus

 • Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
 • Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
 • Miten huomioit kestävää kehitystä ja eettisyyttä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
 • Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Toteutus: 
Verkko-opintototeutus. Voit tehdä opintojakson tehtävät omaan tahtiin opiskeluoikeuden (3 kk) puitteissa. Saat ohjaavaa palautteita Learnin kautta palautetuista tehtävistä.
 
Opintojakso (5 op) koostuu opintojakson esittelystä sekä seuraavista osiosta:

 • Terveys ja terveyden edistäminen; keskeiset käsitteet ; etiikka 1 op
 • Väestön terveys ja hyvinvointi; kansansairaudet; kenen vastuu 1 op
 • Terveyden edistämisen menetelmät; puheeksi ottaminen 1 op
 • Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää. 
 
Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali kerrotaan Learn- alustalla.
 
Arviointi: 

 • Opintojakson tehtävistä osa arvioidaan hyväksytty – täydennettävä – hylätty asteikolla ja osa tehtävistä on numeerisesti (0-5) arvioitavia.
 • Tehtävät arvioidaan samoin kriteerein kuin ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoiden osalta (sh – tai th – opiskelijat).

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää