Ajankohta:  Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot  viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on kaksi kuukautta.

Huom! Syksyn ensimmäinen aloitus 6.8.2024

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Opintojakso on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se soveltuu hyvin mm. sosionomien, geronomien ja lähihoitajien lääkehoidon osaamisen kertaukseen tai vahvistamiseen.

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

 

 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2024
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin 

Opintojakson jako teemoihin oli erittäin selkeä ja toimiva. Diat olivat selkeät ja ymmärrettävästi jäsennelty ja otsikoitu. Oppimistehtävissä kysytty tieto löytyi dioista hyvän jäsentelyn ansiosta ja kysymyksenasettelut olivat selkeitä. Lääkelaskuosio oli sopivan toisteinen ja laskutavat oli avattu selkeästi. Olin erittäin tyytyväinen oppimiskokonaisuuteen. Sain selkeän yleiskäsityksen lääkehoidosta opintojakson avulla.

Opintojakson sai tehdä omaan tahtiinsa silloin kuin se itselle parhaiten sopi. Asiat oli esitetty ymmärrettävästi ja selkeästi, kertausta tuli sopivasti.

-Opiskelijapalautteita 2023-

Tavoitteet:

 • tuntee lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • huomioi potilasturvallisuuden ja potilasturvallisuusajattelun
 • tietää lääkehoidon toteuttamisen turvalliset toimintamallit

Sisältö:

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja ohjeistukset
 • potilasturvallisuus
 • lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
 • työturvallisuus
 • lääkehoidon prosessi
 • kipulääkkeet
 • pvk-lääkkeet
 • lääkehoidon erityispiirteet (iäkkäät, vammaiset, mielenterveyspotilaat)
 • lääkehoidon tekninen toteuttaminen (lääkkeen antotavat)

Opintojakson aiheosat:
1. Johdanto turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen
2. Lääkehoitoprosessi
3. Lääkityn potilaan tarkkailu ja konsultointi
4. Enteraalinen lääkitseminen
5. Parenteraalinen lääkitseminen/perusteet
6. Parenteraalinen lääkitseminen/lääkkeen antaminen injektiona
7. Ohjaus ja neuvonta
8. Kipulääkkeet, PKV-lääkkeet ja psyyken lääkkeet
9. Ikääntyneiden lääkehoito
10. Kehitysvammaisten lääkehoito
11. Lääkelaskut

Toteutus:
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkossa. Opintojakso sisältää itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa teksti- ja videomateriaalia harjoitustehtävineen ja tentteineen. Aikaa opintojen suorittamiseen kuluu 2 viikosta 2 kuukauteen riippuen opiskelijan lähtötasosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tulostaa todistuksen opintojakson suorituksesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei anna lääkelupia, vaan lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkeluvista huolehtii ja vastaa aina työnantaja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh:044 702 8342 Niina Nikkola

Opintosuoritusrekisterin ote
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Opettajalla on yksi kuukausi aikaa antaa arvosana opintojakson päättymisen jälkeen.
Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää