Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 2 kk.
Huom. syksyn ensimmäinen aloitus on 6.8.2024. Viimeinen aloitus on 1.10.2024. Opintojakson toteutus päättyy 30.11.2024.

Huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 21.12.2024-12.1.2025 välisenä aikana.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista
Opettaja: Minna Salminen, email minna.salminen@xamk.fi

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Liiketoiminnan perustutkinto -> Tradenomi (AMK), turvallisuusala

Muita turvallisuusalan opintojaksoja ovat mm.
Tapahtumaturvallisuus 5 op
Turvallisuusprojekti 5 op
Työturvallisuus 5 op

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 29.9.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 15 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan tekemäsi valinnan mukaisesti joko opintojakson hinta tai lukukausimaksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Tunnistat ja hallitset turvallisuusalan keskeisen lainsäädännön ja pystyt soveltamaan lainsäädäntöä omassa työtehtävässäsi turvallisuusalalla tai toimiessasi alan yrittäjänä. Omaat kokonaiskäsityksen turvallisuuteen liittyvistä oikeudellisista vastuista ja olet selvillä alaan liittyvistä oikeudellisista velvoitteista. Ymmärrät myös yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön ohjaavan ja määräävän vaikutuksen yksityiseen turvallisuusalaan. Hallitset myös viranomaistoimintaa koskevan lainsäädännön. Tunnistat myös alaan liittyvät keskeiset standardit.

Sisältö:
Mitkä lait ohjaavat ja määräävät turvallisuusalan toimintaa?
Miten turvallisuusalan lainsäädäntö ohjaa toimintaasi alan yrittäjänä tai esimiestehtävissä?
Mitkä ovat turvallisuusalan toimintaa määräävät oikeudelliset vastuut ja velvoitteet?
Mitkä viranomaiset valvovat turvallisuusalaa ja miten viranomaistoiminta liittyy turvallisuusalan toimintaan?
Mitkä ovat turvallisuusalan toimintaa ohjaavat keskeiset standardit?

Toteutuksen osat:
1) PROSESSI- JA RIKOSOIKEUS: tahallisuus ja huolimattomuus, rikosprosessin eteneminen, esitutkinnan periaatteet ja asemat, jääviys, kiinniotto, pidättäminen ja vangitseminen.
2) YKSITYISYYDEN SUOJA: lain 759/2004 soveltaminen työelämässä, turvallisuusselvitykset ja kameravalvonnan periaatteet
3) TIETOSUOJA-ASETUS: mikä on henkilötieto ja miten tietoa tulee käsitellä? Laillisuusvalvonta ja ennakkotapaukset.
4) LAKI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA: eri roolit kuten vartija, järjestyksenvalvoja ja vastaava hoitaja, toiminnan yleiset periaatteet, raportointi ja voimankäyttöön liittyvät määräykset.
5) TURVALLISUUS: yritysturvallisuuden osa-alueet.
6) TYÖTURVALLISUUS: työturvallisuus ja -suojelu.
7) STANDARDIT: turvallisuuteen liittyvät keskeiset standardit.

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

Opintojakso koostuu 7:stä eri osiosta, jotka voit opiskella itsenäisesti verkossa soveltuvana ajankohtana. Lähiopetusta ei järjestetä. Opintokokonaisuudet ovat: prosessi- ja rikosoikeus, yksityisyyden suoja, tietosuoja-asetus, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, turvallisuus, työturvallisuus ja standardit.

Jokaiseen kokonaisuuteen on oma monivalintatestinsä, jonka voit suorittaa haluttuna ajankohtana verkossa. Standardit osiossa teet Xamkin raportointiohjeen mukaisen kirjallisen dokumentin, joka on osa opintojakson suoritusta.

Standardit osiossa oleva tulityösuunnitelma voidaan laatia työpaikalle. Tulityösuunnitelmassa kuvataan kirjallisena dokumenttina, kuinka tulityöt toteutetaan turvallisesti soveltaen vakuutusyhtiön suojeluohjetta sekä tulityöstandardeja.

Määräajat löytyvät Learn-oppimisalustalta. Opintojakson aloituksen jälkeen kaikki osiot ovat auki ja voit suorittaa ne soveltuvassa aikataulussa. Monivalintestien suorituskertoja sekä -aikaa on rajattu ja ne kerrotaan alustalla.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan kaikkien monivalintatestien suorittaminen sekä kirjallisen tulityösuunnitelman laatiminen.

Opintojakso perustuu kansalliseen lainsäädäntöön.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Jokaiseen osioon on laadittu powerpoint-esitys. Esitysten lopussa on mainittu lähdemateriaalit, joista esitykset on laadittu. Learn-oppimisalustalle on tallennettu myös linkkejä, joista voit opiskella lisää aiheesta.

Monivalintatestit on laadittu powerpoint-esityksistä. Ajantasainen lainsäädäntö on luettavissa veloituksetta Finlex-palvelusta.

Standardit osiossa sovellat tulityöstandardeja SFS 5900 ja SFS 5991.

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa turvallisuusalaan liittyviä asiakokonaisuuksia.
Ymmärrät turvallisuusalan aseman turvallisuuskentässä viranomaisten rinnalla.
Osaat perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson suoritus perustuu kokonaispisteisiin:
0-40 p = 0 hylätty
41-52 p = 1
53-64 p = 2
65-76 p = 3
77-88 p = 4
89-100 p = 5

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää