Ajankohta: 24.1.-31.5.2024
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet, joilla on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinto ja terveysalan AMK-opiskelijat (sairaanhoitaja AMK, ensihoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK)
Opettaja: Tuulia Litmanen ja Katja Villikka

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Sairaanhoitaja Täydentävä osaaminen / vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 7.1.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät vakavan sairauden vaikutuksen lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen ja ennenaikaisuuden aiheuttaman uhan lapsen kasvulle ja kehitykselle
 • ymmärrät vakavan sairauden merkityksen lapselle, nuorelle ja perheelle ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vakavasti sairaan lapsen hoitoa yksilöllisesti ja perheen tarpeet huomioiden
 • ymmärrät aseptiikan merkityksen vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä ja osaat toteuttaa vakavasti sairaan lapsen ja nuoren perushoitoa huomioiden sairauden ja sen hoidon aiheuttamat rajoitteet
 • tiedät lapsen anatomiset, farmakologiset, psykologiset ja fysiologiset erot aikuiseen verrattuna ja ymmärrät, mitä eroavuudet merkitsevät käytännön työssä ja lapsen peruselintoimintojen turvaamisessa
 • saat valmiuksia lapsen ja nuoren tehostettuun tarkkailuun ja kriittisesti sairaan lapsen ja nuoren perushoitoon
 • ymmärrät ravitsemushoidon tärkeyden vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyössä ja tiedät, millä menetelmillä lapsen ravitsemustilaa voidaan edistää
 • tunnet yleisimmät lasten vaikeat somaattiset sairaudet ja niiden keskeisimmät lääketieteelliset hoitokeinot ja osaa soveltaa tietoa käytännössä (lasten syöpätaudit, lasten sydänviat, keskosuus, lasten niveltulehdukset, lasten elinsiirrot)
 • ymmärrät eri ikäisen lapsen ja nuoren käsityksen sairaudesta ja kuolemasta sekä tiedät, millaista tukea saattohoidossa olevan lapsen perhe tarvitsee ja saat valmiuksia toteuttaa lapsen yksilöllistä saattohoitoa eri ikäistä lasta ja nuorta sekä perhettä tukien

Sisältö:

 • sydänvikaa sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • syöpätautia sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • lääkelaskenta lasten ja nuorten hoitotyössä
 • lasten ja nuorten ensi- ja tehohoitotyö
 • ennenaikaisesti syntyneen lapsen hoitotyö
 • elinsiirtoa tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitotyö sekä niveltulehdusta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • lapsen saattohoito ja kuolema

Toteutus:

 • itsenäinen opiskelu verkossa annetun aikataulun mukaisesti viikoilla 5-13
 • opintojaksoinfo verkossa TEAMSin välityksellä 24.1.2024 klo 16.30-18.30 (pakollinen läsnäolo). Linkki lähetetään osallistujille ennen opintojakson alkamista.
 • henkilökohtainen arviointikeskustelu verkossa opettajan kanssa, kun opintojakson tehtävät on suoritettu (aikataulu sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa)
 • opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo & Uotila: Lapsen ja nuoren hoitotyö (2012 tai uudempi)
Sekä Learn -oppimisalustalla annettu sähköinen materiaali ja verkko-oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet:
Arvosana muodostuu verkkotehtävien arvosanojen keskiarvosta (T1-K5 100 %). Opintojakson suorittaminen edellyttää arviointikeskustelun käymistä ohjaavan opettajan kanssa, kun oppimistehtävät on tehty ja arvioitu.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää